Przedmiot opodatkowania


Co jest opodatkowane VAT, zwolnienia podmiotowe.

16.04.2024

Przepisy o VAT stosuje się do następujących czynności opodatkowanych w Polsce (przepisy wskazują zasady określania miejsca świadczenia dla wykonywanych czynności):

  • odpłatnej dostawy towarów, rozumianej jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel (w niektórych przypadkach za odpłatną dostawę może być uznane nieodpłatne przekazanie towarów przez podatnika),
  • odpłatnego świadczenia usług, rozumianego jako każde świadczenie, które nie jest dostawą towarów (w niektórych przypadkach za odpłatne świadczenie usług mogą być uznane usługi świadczone nieodpłatnie),
  • eksportu i importu towarów na terytorium kraju,
  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
  • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju.

Za dostawę towarów lub świadczenie usług uznaje się również transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika, który działa we własnym imieniu. Taki transfer bonów jednego przeznaczenia uznaje się za dostawę towarów lub świadczenie usług, których dotyczy ten bon.