Zwrot VAT podmiotom zagranicznym


Kto może się ubiegać o zwrot podatku, okres zwrotu i limity kwotowe, warunki zwrotu podatku.