Usługi międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób


Kto może skorzystać ze szczególnej procedury, jak się zarejestrować oraz zaktualizować dane.

28.11.2023

Kto może skorzystać ze szczególnej procedury

Od 1 stycznia 2012 r. podmioty zagraniczne, które świadczą w Polsce okazjonalne przewozy drogowe osób autobusami zarejestrowanymi w państwie członkowskim innym niż Polska, mogą skorzystać z uproszczonej rejestracji i rozliczania VAT (uregulowanych przepisami art.134a-134c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).

Z procedury tej mogą skorzystać podatnicy, którzy:

  • świadczą wyłącznie usługi międzynarodowego przewozu drogowego, polegającego na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi w państwie członkowskim innym niż Polska,
  • mają siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności, z którego świadczą te usługi lub stałe miejsce zamieszkania albo miejsce zwykłego pobytu w państwie członkowskim innym niż Polska

- pod warunkiem, że nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni oraz nie będą korzystać z możliwości odliczenia podatku naliczonego, otrzymania zwrotu podatku lub zwrotu różnicy podatku (o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług).

Jak się zarejestrować

Aby skorzystać ze szczególnej procedury, prześlij formularz VAP-R drogą elektroniczną do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Otrzymasz numer identyfikacyjny na potrzeby wykonywanych usług w Polsce. Naczelnik Urzędu potwierdzi, że otrzymałeś status „podatnika VAT – przewozy okazjonalne" drogą elektroniczną na formularzu VAP-5.

Jeżeli masz nadany status „podatnika VAT – przewozy okazjonalne" oraz świadczysz usługi międzynarodowego przewozu drogowego, który polega na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi w państwie członkowskim innym niż Polska, to kierujący pojazdem, w trakcie wykonywania tych przewozów w Polsce, powinien posiadać wydruk potwierdzenia zidentyfikowania podatnika jako „podatnik VAT – przewozy okazjonalne" (VAP-5).

Aktualizacja danych 

Wszelkie zmiany danych zgłaszaj do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Zrób to w ciągu 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Złóż VAP-R - zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania ze szczególnej procedury rozliczania VAT z tytułu usług międzynarodowego przewozu okazjonalnego, w którym zaznacz, że celem złożenia formularza jest aktualizacja danych.

Załączniki

VAP-1 - Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAP-1 - Value added tax return

VAP-1 - Erklärung für Mehrwertsteuer

Formularze:

Broszura:


VAP-R - Zgłoszenie rejestracyjne informujące o zamiarze skorzystania ze szczególnej procedury rozliczania VAT z tytułu usług międzynarodowego przewozu okazjonalnego

VAP-R - Application for registration notifying of joining to international occasional carriage services special scheme of VAT accounting

VAP-R - Registrieranmeldung die über Absicht informiert, das besondere Verfahren für Mehrwertsteuerabrechnung wegen der Dienstleistungen der internationalen gelegentlichen Beförderung zu benutzen

Formularz:

VAP-R - Zgłoszenie rejestracyjne informujące o zamiarze skorzystania ze szczególnej procedury rozliczania VAT z tytułu usług międzynarodowego przewozu okazjonalnego - Application for registration notifying of joining to international occasional carriage services special scheme of VAT accounting - Registrieranmeldung die über Absicht informiert, das besondere Verfahren für Mehrwertsteuerabrechnung wegen der Dienstleistungen der internationalen gelegentlichen Beförderung zu benutzen (PDF, 37 kB)

Broszura

VAP-Z - Zgłoszenie o zaprzestaniu lub zawieszeniu wykonywania usług międzynarodowego przewozu okazjonalnego

VAP-Z - Notification of discontinuation or suspension of supplying occasional international carriage services

VAP-Z - Anmeldung über Aufhören oder Aufhebung des Erbringens der Dienstleistungen der internationalen gelegentlichen Beförderung

Formularz

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług