Sprawdź, jakie podatki obniżyliśmy


W latach 2015-2022 rząd wprowadził wiele korzystnych rozwiązań podatkowych. Zapoznaj się z nimi poniżej.

 

 

 

Niższe podatki, czyli większe pensje

Dwukrotnie obniżyliśmy stawkę PIT w pierwszym przedziale skali podatkowej

 • z 18% do 17% (w październiku 2019 r.)
 • z 17% do 12% (w lipcu 2022 r., obowiązuje od stycznia 2022 r.)

Podnieśliśmy kwotę wolną i próg dochodowy

Podnieśliśmy kwotę wolną od podatku (czyli kwotę, do której w ogóle nie płaci się podatku PIT) z 3091 zł do 30 tys. zł

Zrobiliśmy to w trzech krokach:

 • od 2017 r. do 6,6 tys. zł
 • od 2018 r. do 8 tys. zł
 • od 2022 r. do 30 tys. zł

Wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oznacza zmniejszenie wysokości płaconego podatku PIT lub jego całkowitą likwidację dla pracujących Polaków i emerytów. To wsparcie dla wszystkich, ale przede wszystkim dla osób najmniej zarabiających oraz seniorów.

Dzięki tej zmianie podatnicy, którzy uzyskują wynagrodzenie lub emeryturę do 2500 zł miesięcznie, nie płacą podatku PIT.

Dodatkowo od 2022 r.:

 • podnieśliśmy próg dochodowy z ok. 85 tys. zł do 120 tys. zł. Oznacza to, że 32% podatek płaci się teraz dopiero od nadwyżki ponad 120 tys. zł
 • wprowadziliśmy możliwość wspólnego rozliczenia za cały rok podatkowy dla małżonków, którzy wzięli ślub w trakcie roku podatkowego. Dzięki temu małżonkowie, którzy wzięli ślub np. w listopadzie, mogą skorzystać ze wspólnego rozliczenia już za ten rok (przed zmianą wspólne rozliczenie nie przysługiwało za rok zawarcia małżeństwa)

Zerowy PIT dla wielu podatników

Zwolniliśmy z podatku dochodowego:

 • osoby przed 26. rokiem życia
 • powracających do kraju
 • rodziny 4+
 • pracujących seniorów

Całkowity brak PIT dotyczy zarobków do 85 528 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych od 2022 r. emeryt ze świadczeniem miesięcznym w wysokości 2500 zł brutto w ogóle nie zapłaci podatku, dlatego na zmianach podatkowych zyska 2250 zł na rękę – to prawie tyle co dodatkowa emerytura. Przy emeryturze w wysokości 3200 zł brutto - zyska ok. 2019 zł na rękę. Z kolei małżeństwo, w którym każda osoba otrzymuje 1800 zł brutto emerytury, na zmianach podatkowych zyska ok. 2950 zł rocznie na rękę.

Miliony Polaków bez PIT

Dzięki zmianom podatkowym niemal 9 mln Polaków przestało płacić PIT.

Niższy podatek dzięki wyższemu limitowi kosztów

Od 2019 r. ponad 2-krotnie podnieśliśmy pracownicze koszty uzyskania przychodów. Koszty te rekompensują wydatki poniesione na dojazdy do pracy. Podatnik uwzględnia je bezpośrednio w deklaracji PIT, przez co pomniejsza swój podatek.

Koszty miesięczne wzrosły:

 • do 250 zł (wcześniej 111,25 zł)
 • do 300 zł dla dojeżdżających (wcześniej 139,06 zł)

Wyższe koszty przekładają się na niższy podatek do zapłaty

Dzięki korzystnym zmianom w PIT pracownik na etacie z wynagrodzeniem:

 • 3490 zł brutto zyskał w skali roku ponad 2,5 tys. zł na rękę
 • 6935 zł brutto zyskał w skali roku ponad 1,9 tys. zł na rękę

Niższy VAT, czyli tańsze produkty

 

Od 1 lipca 2020 obniżyliśmy VAT na wiele produktów, w tym m.in.

 1. spożywcze:
  • niektóre rodzaje pieczywa, ciastka, niektóre owoce i orzechy, zupy, buliony itd. z 8% do 5%
  • musztardę i niektóre przyprawy np. pieprz, gałka muszkatołowa, tymianek z 23% do 8%
 2. dla niemowląt i dzieci (żywność, smoczki, pieluszki, foteliki samochodowe) z 8% do 5%
 3. higieniczne (podpaski, tampony higieniczne, pieluchy) z 8% do 5%

Już od 1 listopada 2019 r. VAT na e-booki, e-prasę i audiobooki spadł dzięki działaniom rządu z 23% do 5%.

Po wybuchu wojny na Ukrainie wprowadziliśmy zerowy VAT na darowizny dla ofiar wojny - np. leków, żywności, środków czystości, odzieży (itd., katalog nie jest zamknięty).

Preferencje COVIDOWE w VAT

W związku z epidemią koronawirusa znieśliśmy VAT na:

 • darowizny sprzętu medycznego, ochronnego, maseczek, leków, sprzętu komputerowego dla szkół
 • dostawy szczepionek i testów na COVID
 • niektóre leki importowane (np. na SMA)

Niższa akcyza i VAT, czyli przeciwdziałanie inflacji

Wprowadziliśmy tzw. tarcze, aby przeciwdziałać inflacji

Tarcza antyinflacyjna to obniżka VAT w styczniu 2022 r. do:

 • 5% – energia elektryczna (obniżka z 23%),
 • 8% – gaz ziemny, energia cieplna (obniżka z 23%).

Dzięki rozwiązaniom tarczowym od lutego 2022 r. obniżyliśmy VAT do:

 • 0% - podstawowa żywność (np. mięso i ryby, produkty mleczarskie, warzywa i owoce – obniżka z 5%),
 • 0% - produkty wykorzystywane w produkcji rolnej (np. nawozy - obniżka z 8%),
 • 0% - gaz ziemny (kolejna obniżka z 8% obowiązujących w styczniu 2022 r.),
 • 5% – energia elektryczna (utrzymanie obniżki ze stycznia 2022 r.) i cieplna (kolejna obniżka z 8% obowiązujących w styczniu 2022 r.),
 • 8% – paliwa silnikowe (obniżka z 23%).

Tarcza w tym kształcie obowiązywała w 2022 r., ale 0% VAT na żywność zostaje z nami – na razie w 2023. Dotychczas dzięki obniżkom VAT w ramach tarczy antyinflacyjnej za 2022 r. w portfelach Polaków zostało 37 mld zł.

Tarcza antyinflacyjna to również niższa akcyza

W 2022 r. w ramach walki z inflacją i kryzysem energetycznym, wywołanym wojną na Ukrainie, obowiązywały obniżki akcyzy dla gospodarstw domowych oraz przedsiębiorców. W ramach tzw. Tarczy Antyinflacyjnej do końca 2022 obowiązywały:

 • czasowe obniżki stawek akcyzy do poziomu minimum unijnego na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG,
 • czasowe zwolnienie z akcyzy dla energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe,
 • czasowe obniżenie stawki akcyzy do poziomu minimum unijnego na lekki olej opałowy.

Łącznie, obniżka akcyzy i VAT redukowała ceny:

 • oleju napędowego o 5 gr/l, a z VAT o 6 gr/l
 • benzyny silnikowej: o 11 gr/l, a z VAT o 14 gr/l
 • LPG: o 15 gr/l, a z VAT o 18 gr/l
 • lekkiego oleju opałowego: o 13,5 gr/l, a z VAT o ok. 17 gr/l
 • energii elektrycznej o 40 gr/MWh, a z VAT o 49 gr/MWh
 • a zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych o 5 zł/MWh

CIT w dół, próg przychodów w górę, czyli wsparcie dla przedsiębiorców

Obniżyliśmy CIT dla małych podatników z 19% do 9%

Zwiększyliśmy limity zastosowania stawki 9% z 1,2 mln do 2 mln.

Stawki ryczałtu w dół, limit dla ryczałtu w górę

Obniżyliśmy stawki:

 • usług niematerialnych z 17% do 15% - np. usług fotograficznych, tłumaczeń pisemnych i ustnych innych niż wykonywanych w ramach wolnego zawodu, usług detektywistycznych i ochroniarskich,
 • dla usług medycznych z 15% do 14% - np. usług rehabilitacyjnych, chirurgicznych, w zakresie praktyki lekarskiej, dentystycznej,
 • dla wybranych usług IT z 15% do 12% - np. związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego, z wydawaniem pakietów oprogramowania systemowego, pakietów oprogramowania użytkowego.

Zlikwidowaliśmy najwyższą stawkę ryczałtu – 20%.

Z 250 tys. euro do 2 mln euro – o tyle podwyższyliśmy od 2021 r. limit przychodów, który daje możliwość opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Wspieramy nowoczesne i innowacyjne firmy

Wprowadziliśmy liczne ulgi dla firm:

 1. Ulga IP BOX – preferencyjna stawka 5% na dochody osiągane z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.
 2. Ulga B+R na działalność badawczo-rozwojową – polega na dodatkowym odliczeniu 100 a nawet 200% wydatków na działalność B+R od podstawy opodatkowania. Oznacza to, że podatnik może odliczyć nawet 300% wydatków np. na badania naukowe i prace rozwojowe.
 3. Ulga na prototyp – daje możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania 30% kosztów uzyskania przychodów dotyczących produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu. Pozwala taniej wytworzyć prototyp, a następnie wdrożyć wynalazek do produkcji.
 4. Ulga na innowacyjnych pracowników – jest poszerzeniem ulgi B+R, pozwala niewykorzystaną ulgę B+R za poprzedni rok odliczać od zaliczek na PIT innowacyjnych pracowników. Dzięki temu firmy mogą zaoferować takim ekspertom lepsze warunki pracy.
 5. Ulga na robotyzację – to możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację. Pomaga firmom w zwiększaniu produktywności i konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym.
 6. Ulga na ekspansję – umożliwia dodatkowe odliczenie 100% wydatków od podstawy opodatkowania poniesionych na rozszerzanie swoich rynków zbytu – zarówno krajowych, jak i zagranicznych. W sumie firma odliczy 200% takich wydatków, nie więcej jednak niż 1 mln zł w roku podatkowym.
 7. Ulga sponsoringowa – polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną czy wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.

Polska Strefa Inwestycji

Polska Strefa Inwestycji to możliwość całkowitego zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych w związku z realizacją nowej inwestycji (w tym również reinwestycji) na terenie całej Polski - w okresie od 10-15 lat. Najwyższe wsparcie przy kierowaniu inwestycji do rejonów wschodniej Polski (w tym m.in. województwa lubelskiego).

Dzięki Polskiej Strefie Inwestycji przy inwestycji, w której koszty kwalifikowane wynoszą 600 mln zł, podatnik będzie korzystać ze zwolnienia dochodów uzyskanych z tej inwestycji do wysokości ponad 950 mln zł.

Dodatkowo przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE), na podstawie zezwolenia, również korzystają ze zwolnienia całości dochodów uzyskanych z działalności prowadzonej na terenie SSE aż do końca 2026 r.

Inne korzystne rozwiązania podatkowe, czyli dbamy o środowisko i zabytki

 

Ulga termomodernizacyjna

Dla właścicieli (współwłaścicieli) jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Polega na zmniejszeniu podstawy opodatkowania. Podatnikowi przysługuje odliczenie maksymalnie 53 tys. zł na wszystkie realizowane przez niego przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

Preferencje w akcyzie dla eko-samochodów

Wprowadziliśmy zwolnienie od akcyzy dla samochodów osobowych elektrycznych, wodorowych i hybrydowych typu "plug-in" o pojemności silnika do 2 litrów.

Przed wprowadzeniem zwolnienia, za sprowadzony z zagranicy samochód hybrydowy typu "plug-in" o pojemności silnika 1,8 litra i wartości 30 tys. zł, trzeba było zapłacić akcyzę w wysokości 930 zł. Obecnie akcyza wynosi 0 zł.

Dla pozostałych samochodów hybrydowych obniżyliśmy akcyzę o połowę (aktualnie stawki akcyzy dla tych pojazdów wynoszą 1,55% i 9,3%).

Przed zmianą stawek, akcyza za sprowadzony z zagranicy samochód hybrydowy o pojemności silnika 2,5 litra i wartości 20 tys. zł wynosiła 3720 zł. Obecnie akcyza wynosi 1860 zł.

Ulga na zabytki

To zachęta w podatku PIT do inwestowania w zabytkową nieruchomość przez jego właścicieli. Polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania 50% kwoty wydatków poniesionych na remonty i prace konserwatorskie zabytków.