Przypomnienie o obowiązku składania formularza IGH-1


Obowiązek złożenia informacji przez podmioty urządzające i prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych za I kwartał 2019 r. mija 23 kwietnia 2019 r.

28.11.2023

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 79 ust. 1 i 2 ustawy o grach hazardowych, podmioty urządzające i prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych powinny złożyć informacje dotyczące ich funkcjonowania za I kwartał 2019 r. w terminie do 23 kwietnia 2019 r., odpowiednio wypełniając formularz IGH-1 (Informacja dotycząca funkcjonowania podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych).

Złożenie ww. informacji może odbyć się również za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Celem ułatwienia wypełnienia powyższego obowiązku, na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/inne-podatki/ udostępniono interaktywny formularz IGH-1 wraz z załącznikiem IGH/1A oraz broszurę informacyjną do ich wypełnienia. W celu wysłania danych za pośrednictwem ww. formularza do systemu e-Deklaracje, konieczne jest zainstalowanie w systemie darmowych komponentów opisanych w rozdziale 2. instrukcji korzystania z formularzy interaktywnych, dostępnej na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/wtyczka-do-podpisywania-i-przesylania-danych-xml-z-interaktywnych-formularzy-pdf/.

System e-Deklaracje przyjmuje dokumenty elektroniczne zawierające dane opisane wzorem dokumentu elektronicznego IGH-1(1) o numerze 2018/07/18/5597, opublikowanym w dniu 18.07.2018 r. w CRWDE ePUAP (http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/inne-systemy/crwde).

Formularze elektroniczne - Inne podatki

W tym miejscu znajdziesz formularze elektroniczne dotyczące innych podatków: gier hazardowych, podatku tonażowego oraz podatku od niektórych instytucji finansowych

Wtyczka do podpisywania i przesyłania danych XML z interaktywnych formularzy PDF

Wtyczka (plug-in) niezbędna przy składaniu dokumentów bezpośrednio z formularzy interaktywnych PDF