Nowa wersja Informacji CUK-1


Informujemy o nowej wersji aplikacji webowej - Informacja CUK-1

16.04.2024

Ministerstwo Finansów informuje, że od czerwca br. dostępna jest nowa wersja aplikacji webowej - Informacja CUK-1. Podmioty, na których ciąży obowiązek składania informacji w zakresie opłaty od środków spożywczych zobowiązane są za miesiąc maj i kolejne miesiące składać Informację CUK-1 w nowej wersji, która umożliwia rozliczanie kwot opłaty od napojów zwróconych.

Za okresy od stycznia do kwietnia 2021 r. aplikacja generuje plik na poprzedniej wersji formularza CUK-1(1), natomiast za maj 2021 r. i kolejne okresy aplikacja generuje plik na nowej wersji formularza CUK-1(2).

W przypadku nie korzystania z aplikacji webowej, należy składać Informację CUK-1 zgodną ze strukturą logiczną XML dla aktualnej wersji Informacji CUK-1(2), która została opublikowana 21.04.2021 r. w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych. Poprzednia wersja Informacji CUK-1 (zgodna ze strukturą logiczną XML dla wersji formularza CUK- 1 (1)) może być wykorzystywana wyłącznie dla okresów od stycznia do kwietnia 2021 r.

Link do aplikacji: e-mikrofirma.mf.gov.pl/cuk-form

Opłata od środków spożywczych

Informacje dotyczące opłaty od środków spożywczych, w tym o formularzu CUK-1