Opłata od środków spożywczych


Informacje dotyczące opłaty od środków spożywczych, w tym o informacji CUK-1

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje dotyczące opłaty cukrowej (podatku cukrowego), w tym kto ją płaci i ile wynosi opłata, są dostępne na biznes.gov.pl

Informacja CUK-1

Informacja CUK-1 służy do wykazywania produktów, które podlegają opłacie cukrowej na podstawie art. 12a ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (tj. Dz.U. z 2021 poz. 183, z późn. zm).

Jak sporządzić informację CUK-1

CUK-1 można sporządzić przy użyciu bezpłatnej aplikacji przygotowanej przez Ministerstwo Finansów, która jest dostępna w sekcji Opłata od środków spożywczych.

Po wypełnieniu wymaganych pozycji w formularzu aplikacja przekształci formularz w plik XML, który po podpisaniu będzie gotowy do wysłania.

Informacja tworzona w innych aplikacjach musi być sporządzona w formie elektronicznego pliku XML, zgodnie ze schemą opublikowaną w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.

Więcej informacji na temat struktur logicznych jest dostępnych w komunikacie dot. struktur logicznych dla deklaracji CUK.

Lista opublikowanych wzorów dokumentów elektronicznych znajduje się na stronie CRWDE. Aby wyszukać właściwy wzór zalecamy skorzystanie z wyszukiwarki (rozwija się po kliknięciu przycisku „Filtruj”).

Jak podpisać informację CUK-1

CUK-1 składa się w postaci elektronicznej i można ją podpisać wyłącznie podpisem kwalifikowanym [1].

Pamiętaj: CUK-1 nie podpiszesz profilem zaufanym lub danymi autoryzującymi.

Jak złożyć informację CUK-1

CUK-1 można założyć tylko elektronicznie poprzez środowisko do wysyłki JPK (Bramka REST API). Można skorzystać w tym zakresie z bezpłatnej aplikacji Klient JPK WEB.

Sprawdzenie statusu wysłanej informacji CUK-1 jak również pobranie UPO jest możliwe w aplikacji Klient JPK WEB w zakładce Sprawdź status.

Dodatkowe informacje

Jak wypełniać pola NIP Dostawcy i NIP Nabywcy w części dotyczącej zestawienia faktur w informacji CUK-1

W odniesieniu do jednej faktury należy wypełnić tylko jedno z pól, tj. pole NIP Dostawcy lub pole NIP Nabywcy.

NIP nabywcy i dane dotyczące faktury sprzedaży należy wskazać, jeśli sprzedaż napoju (podlegającą opłacie) prowadzi podmiot, który ma obowiązek zapłacenia opłaty, dla podmiotu prowadzącego sprzedaż detaliczną. W przypadku sprzedaży detalicznej napoju bezpośrednio dla konsumenta, tj. transakcji, która nie jest udokumentowana fakturą z numerem NIP nabywcy, nie należy wprowadzać zapisów w części dotyczącej zestawienia faktur.

NIP dostawcy i dane faktury zakupu należy wskazać jedynie wtedy, gdy obowiązek zapłaty dotyczy podmiotu zamawiającego, tj. w przypadku gdy skład napoju objętego opłatą stanowi element umowy zawartej z producentem, dotyczącej produkcji tego napoju dla zamawiającego.

Pomniejszenie opłaty z powodu zwrotu towaru

Zwrot towaru należy wykazywać w korekcie deklaracji za okres, w którym pierwotnie została wykazana opłata od tego towaru.

Przykład: opłatę z tytułu danego napoju wykazano w deklaracji za styczeń 2021 r. W lipcu 2021 r. następuje zwrot tego towaru (i konieczność pomniejszenia opłaty). W takiej sytuacji należy złożyć korektę deklaracji za styczeń 2021 r., pomniejszając odpowiednie pozycje deklaracji o dokonane zwroty. Jeśli w związku z tym pomniejszeniem powstanie nadpłata, to należy złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty.

Jak obliczyć kwotę opłaty, w przypadku gdy napój do którego stosuje się stawkę maksymalną, zawiera też taurynę/kofeinę

W informacji CUK-1 należy wykazywać napoje, które są podstawą opłaty. W przypadku napojów zawierających zarówno cukry, jak i taurynę/kofeinę, jeżeli z uwagi na zawartość samych cukrów w danym napoju wysokość opłaty jest równa bądź przekracza wysokość stawki maksymalnej, to zawartość tauryny/kofeiny jest w tym przypadku bez znaczenia dla ustalenia wysokości opłaty. Co za tym idzie - nie należy wykazywać ponownie tego samego napoju w pozycjach dotyczących tauryny/kofeiny.

Należy pamiętać, że informacja CUK-1 służy do wykazywania produktów podlegających opłacie na podstawie art. 12a ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2021 poz. 183, z późn. zm). Nie służy ona do ogólnego ewidencjonowania rodzajów produktów wprowadzanych na rynek. Szczegółowe dane podmiot powinien gromadzić w swoich wewnętrznych dokumentach, które jak każde inne dokumenty, będące podstawą do obliczenia podatków lub opłat, mogą podlegać weryfikacji w trakcie czynności sprawdzających lub kontrolnych.

Jak obliczyć kwotę opłaty w przypadku napojów z dużą ilością cukru (powyżej 5 g cukrów w 100 ml napoju)

W art. 12f ust. 1 ww. ustawy o zdrowiu publicznym określono następujące opłaty w przeliczeniu na litr napoju:

  1. 0,50 zł za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju, lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji słodzącej, o których mowa w rozporządzeniu nr 1333/2008 – opłata stała,
  2. 0,05 zł za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju – opłata zmienna, uzależniona od ilości gramów cukrów w napojach zawierających podwyższoną zawartość cukrów.

Napoje zawierające powyżej 5 g cukrów w 100 ml napoju objęte są jednocześnie obiema wyżej wskazanymi opłatami.

Zgodnie z art. 12f ust. 6 ww. ustawy o zdrowiu publicznym, maksymalna wysokość opłaty wynosi 1,20 zł w przeliczeniu na 1 litr napoju. 

Przykład:

podmiot wprowadził na rynek litr napoju A, który ma 30 g cukrów na 100 ml napoju oraz litr napoju B, który ma 7 g cukrów w 100 ml napoju.

Napój

A

B

Suma – dane do wpisania w informacji

Liczba mililitrów

1000

1000

2000

Zawartość cukrów w 100 ml napoju (w g)

30

7

 

Łączna liczba miligramów (mg) cukrów będąca nadwyżką powyżej 5g cukrów w 100 ml napojów

25000

2000

27000

Wysokość opłaty obliczona według stawki, o której mowa w art. 12f ust. 1 pkt 1 ustawy

0,5

0,5

1

Wysokość opłaty obliczona według stawki, o której mowa w art. 12f ust. 1 pkt 2 ustawy

0,05x25=1,25

0,05x2=0,10

1,35

Suma opłaty z zastrzeżeniem art. 12f ust. 6 ustawy

1,20

0,60

1,80

Materiały do pobrania

 


[1] art. 12d ust. 1 oraz art. 12g ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2021 poz. 183, z późn. zm).

 

Aplikacja CUK-1

Bezpłatne narzędzie do sporządzania informacji CUK-1 (link otwiera nową kartę)