Struktura logiczna dla deklaracji CUK


Informujemy o publikacji struktury logicznej XML dla deklaracji CUK

Informujemy, że w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych opublikowana została struktura logiczna XML dla deklaracji CUK, o której mowa w art. 12g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2365 z późn. zm), pod adresem: epuap.gov.pl

Ponadto informujemy, że złożenie deklaracji do właściwego urzędu skarbowego będzie możliwe z poziomu Aplikacji Klient JPK WEB, a jej podpisanie będzie możliwe wyłącznie podpisem kwalifikowanym (przepisy nie pozwalają na podpisywanie jej podpisem zaufanym czy danymi autoryzującymi). Tym samym informujemy, że nie będzie możliwości złożenia deklaracji innym kanałem elektronicznym np. poprzez bramkę e-Deklaracje.

Jednolity Plik Kontrolny

Informacje ogólne o JPK, w tym JPK_VAT i JPK_GV, kto i kiedy składa, jak wypełnić i wysłać plik