Rejestracja automatów i jednostki badające


Informacja o upoważnionych jednostkach badających i instrukcje wypełniania formularzy GL-1 i GL-2.

05.06.2024

Informacja dodatkowa

Informacja dla podmiotów o zmianie adresu skrzynki pocztowej do przesyłania w formie elektronicznej wniosku o rejestrację urządzenia losującego, urządzenia do gier oraz automatu do gier (GL-1) oraz zgłoszenia przemieszczenia, zawieszenia eksploatacji, wycofania z eksploatacji automatu lub urządzenia do gier (GL-2) do systemu KRAG.

Nowy adres skrzynki pocztowej: krag@krag.mf.gov.pl