Rejestr Domen


Informacje dotyczące Rejestru domen

28.11.2023

Rejestr Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą

Minister właściwy do spraw finansów publicznych prowadzi Rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą. Rejestr jest jawny. Każdy ma prawo dostępu dodanych zawartych w Rejestrze.

Wpisowi do Rejestru podlega nazwa domeny internetowej:

  • wykorzystywanej do urządzania gier hazardowych lub
  • służącej do reklamowania lub promowania gier hazardowych niezgodnie z przepisami prawa dostępnej dla znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej użytkowników sieci Internet.

Rejestr Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą o Grach Hazardowych dostępny jest na stronie hazard.mf.gov.pl

Wpis nazwy domeny do Rejestru skutkuje powstaniem po stronie przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązku blokowania dostępu do strony internetowej wykorzystującej nazwę takiej domeny, natomiast po stronie dostawców usług płatniczych obowiązku zaprzestania świadczenia usług płatniczych na stronie internetowej wykorzystującej nazwę domeny wpisaną do Rejestru.

Komunikat w sprawie przekierowania z domeny wpisanej do Rejestru Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą

                                            Uwaga !
PRÓBUJESZ SIĘ POŁĄCZYĆ Z NIELEGALNĄ STRONĄ INTERNETOWĄ
                      DOSTĘP DO STRONY ZOSTAŁ ZABLOKOWANY

Ta domena internetowa została wpisana do Rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą o grach hazardowych.

Pełna lista nazw domen wpisanych do Rejestru jest dostępna na stronie hazard.mf.gov.pl

                                                  UCZESTNICTWO W NIELEGALNYCH GRACH HAZARDOWYCH JEST PRZESTĘPSTWEM SKARBOWYM

Udział w zagranicznej grze hazardowej [1] lub w grze hazardowej urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych lub warunkom koncesji lub zezwolenia [2], podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych [3]

Uczestnik nielegalnie urządzanej gry hazardowej podlega też karze pieniężnej [4] w wysokości 100% uzyskanej wygranej bez pomniejszenia o wpłacone stawki [5].

Legalnie można uczestniczyć jedynie w grach urządzanych przez podmioty posiadające zezwolenie na domenach wymienionych na stronie Portalu Podatkowego.

Przypisy:

[1] zgodnie z art. 107 § 2 kodeksu karnego skarbowego

[2] zgodnie z art. 109 kodeksu karnego skarbowego

[3] zgodnie z art. 23 § 1 i 3 kodeksu karnego skarbowego, według stanu na 15 lipca 2021 roku kara grzywny może wynieść od 933,33 złotych do 4 479 984,00 złotych

[4] zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy o grach hazardowych

[5] zgodnie z art. 89 ust. 4 pkt 5 ustawy o grach hazardowych

Informacja dla operatorów telekomunikacyjnych:

Adres, na który należy przekierować próby połączenia się z domeną umieszczoną w Rejestrze Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą o Grach Hazardowych to: http://145.237.235.240/

Specyfikacja techniczna interfejsu oraz specyfikacja Wejścia-Wyjścia dla Rejestru Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą

Pliki do pobrania: