Kasyna gry


Informacje dotyczące kasyn gry: koncesje, przetargi dla podmiotów

13.09.2022

Informacja o koncesjach na prowadzenie kasyn gry

Przetargi dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry

Informacje w zakresie przetargów dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów