Kasyna gry


Informacje dotyczące kasyn gry: koncesje, przetargi dla podmiotów

08.07.2024

Informacja o koncesjach na prowadzenie kasyn gry

Przetargi dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry

Informacje w zakresie przetargów dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów