Informacje ogólne


Bieżące informacje w zakresie rynku gier hazardowych

Komunikat w sprawie przygotowania do brexitu w zakresie rynku gier hazardowych w Polsce

Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, akcje (udziały) w spółkach prowadzących działalność polegającą na urządzaniu gier hazardowych, może nabywać lub obejmować osoba prawna lub spółka niemająca osobowości prawnej, której siedziba znajduje się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Mając na uwadze powyższe i wciąż niepewny wynik negocjacji umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, a co za tym idzie rosnące ryzyko wyjścia tego kraju z Unii Europejskiej bez umowy, Ministerstwo Finansów informuje, że podmioty z terenu Wielkiej Brytanii nie będą mogły uczestniczyć w polskim rynku gier hazardowych. W przypadku wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wymagana będzie zatem zmiana, dotychczasowych akcjonariuszy/udziałowców mających siedzibę w Wielkiej Brytanii na osoby fizyczne bądź prawne, spełniające warunki określone w ustawie o grach hazardowych.