CRS


Cel CRS

Celem automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych (CRS) jest umożliwienie administracji podatkowej pozyskiwania z instytucji finansowych określonych z góry informacji w stosunku do rachunków zidentyfikowanych przez nie jako prowadzone dla nierezydentów (rezydentów innych państw uczestniczących) lub podmiotów przez nie kontrolowanych, bez uprzedniego wniosku, w ustalonych z góry, regularnych odstępach czasu. Uzyskane w tym trybie informacje będą w dalszej kolejności podlegały systematycznemu przekazywaniu państwom uczestniczącym, właściwym dla poszczególnych nierezydentów.

Polskie instytucje finansowe, które są zobowiązane do raportowania, składają informacje za pomocą formularza (CRS-1) INFORMACJE O RACHUNKACH RAPORTOWANYCH I NIEUDOKUMENTOWANYCH [1].

Formularz przekazuje się wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą systemu e-Deklaracje.

Jeżeli raportująca instytucja finansowa nie zidentyfikuje rachunków raportowanych lub rachunków nieudokumentowanych, wówczas nie przesyła formularza CRS-1 do Ministerstwa Finansów [2].

Pliki do pobrania:

Raportowanie za rok 2019:

Formularz CRS-1(3) (plik XSD, 37 KB)

Raportowanie za lata 2016 - 2018 (obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.):

Formularz CRS-1(2) (plik XSD, 37 KB)

Raportowanie za lata 2016 - 2018 (obowiązuje do 31 grudnia 2019 r.):

Formularz CRS-1(1) (plik XSD, 35 KB)

Dokument z opisem elementów wzoru CRS-1(1) (plik DOC, 780 KB)

Formularz interaktywny CRS-1(1) 2016 (plik PDF, 60 KB)

Formularz interaktywny CRS-1(1) 2017 (plik PDF, 61 KB)

Formularz interaktywny CRS-1(1) 2018 (plik PDF, 59 KB)

Przypisy               

[1] o których mowa w art. 33 ust. 1 oraz art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami - zwana dalej ustawą,

[2] Zgodnie z art. 33 ust. 4 oraz art. 36 ust. 3 ustawy