CbC


Jaki jest cel CBC

Celem automatycznej wymiany informacji podatkowych o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów (CBC) jest wzmocnienie działań nakierowanych na zjawisko zaniżania podstawy opodatkowania i przerzucania dochodów między jednostkami zależnymi oraz jednostką dominującą w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność w dużej skali i działających w więcej niż jedna jurysdykcjach podatkowych.

Jednolite wymogi w ramach UE i krajów OECD, które dotyczą automatycznej wymiany informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów, stanowić będą narzędzie do identyfikacji potencjalnie wątpliwych struktur tworzonych przez grupy podmiotów powiązanych, nakierowanych na unikanie opodatkowania.

CBC-R - oficjalna wersja wzoru dokumentu elektronicznego dla formularza CBC-R

Jednostki, które są zobowiązane do raportowania, składają informację przy pomocy formularza (CBC-R) INFORMACJA O GRUPIE PODMIOTÓW [1].

Formularz przekazuje się wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą systemu e-Deklaracje.

Pliki do pobrania:

Raportowanie za sprawozdawczy rok obrotowy 2016 oraz 2017:

Formularz CBC-R(1) (plik XSD, 34 KB)

Dokument z opisem elementów wzoru CBC-R(1) (plik DOC, 233 KB)

Formularz interaktywny CBC-R(1) (plik PDF, 58 KB)

W związku z raportowaniem CBC jednostki, które wchodzą w skład grupy podmiotów są zobowiązane do złożenia powiadomienia w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów [2].

Art. 86 ust. 1 ustawy zawiera regulacje, które dotyczą powiadamiania właściwych organów RP przez jednostki wchodzące w skład grupy podmiotów (zlokalizowane w Polsce), jaką rolę posiadają w związku z przedmiotową sprawozdawczością (jednostka dominująca, wyznaczona jednostka, inna jednostka, składająca informację o grupie podmiotów w związku z regulacjami dotyczącymi tzw. wtórnej sprawozdawczości).

Jeśli dana jednostka nie ma obowiązku złożenia informacji o grupie podmiotów przekazuje informację na temat jednostki raportującej, w tym wskazuje państwo, w którym zostanie ta informacja przekazana.

CBC-P – wzór dokumentu elektronicznego dla powiadomienia CBC-P

Formularz CBC-P POWIADOMIENIE W ZAKRESIE OBOWIĄZKU PRZEKAZANIA INFORMACJI O GRUPIE PODMIOTÓW służy jednostkom, które wchodzą w skład grupy podmiotów do przekazywania powiadomienia [3].

Pliki do pobrania:

Powiadomienie za lata 2016 - 2017:

Formularz CBC-P(1) (plik XSD, 15 KB)

Dokument z opisem elementów wzoru CBC-P(1) (plik DOC, 131 KB)

Formularz interaktywny CBC-P(1) 2016 (plik PDF, 76 KB)

Formularz interaktywny CBC-P(1) 2017 (plik PDF, 76 KB)

Powiadomienie za rok 2018:

Formularz CBC-P(2) (plik XSD, 16 KB)

Formularz interaktywny CBC-P(2) 2018 (plik PDF, 76 KB)

 

W związku z wejściem w życie w dniu 30 kwietnia 2019 r. ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 694), nie jest możliwe przesłanie powiadomienia CBC-P w formie pisemnej.

 

Przypisy               

[1] o której mowa w art. 83 ust.1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami - zwana dalej ustawą,

[2] zgodnie z art. 86 ust.1 ustawy,

[3] o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy.