Opublikowane wzory formularzy podatkowych PIT


W dniu 12 grudnia 2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów określające niektóre wzory formularzy podatkowych w zakresie podatku PIT

28.11.2023

Rozporządzeniem z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, Minister Finansów określił wzory formularzy podatkowych m.in. PIT-11, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-6.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 2397.

Wzory formularzy podatkowych określonych tym rozporządzeniem stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2019 r. Jedynie wzór PIT-2 stosuje się do przychodów, dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.