Przedłużony termin dla płatników podatku PIT


Rozporządzeniem z dnia 1 czerwca 2020 r. Minister Finansów przedłużył termin przekazania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek PIT i zryczałtowanego podatku PIT

28.11.2023

Płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych został wydłużony termin przekazania do urzędu skarbowego pobranych w marcu i kwietniu od wynagrodzeń z pracy, umów zlecenia i o dzieło oraz z praw autorskich i praw pokrewnych: zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego.

Obowiązek przekazania tych środków do urzędu skarbowego będzie podlegał wykonaniu w odniesieniu do zaliczek i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych w:

  • marcu – do 20 sierpnia 2020 r.
  • kwietniu – do 20 października 2020 r.
Płatnicy, którzy ponieśli negatywne konsekwencje związane z epidemią, środki z majowych zaliczek i zryczałtowanego podatku będą mogli przekazać do urzędu skarbowego do 20 grudnia 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego zostało opublikowane 1 czerwca 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 972 (Dz. U. z 2020 r. poz. 972).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem publikacji, czyli 1 czerwca 2020 r.