Publikacja wzorów formularzy ryczałtowych


W dniu 18 grudnia 2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów określające wzory formularzy podatkowych w zakresie ryczałtu

16.04.2024

Rozporządzeniem z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Minister Finansów określił wzory formularzy podatkowych m.in. PIT-28, PIT-16A, PIT-19A.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 2429.

Wzory formularzy podatkowych określonych tym rozporządzeniem stosuje się do przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.