Opublikowane wzory zeznań podatkowych PIT


W dniu 18 grudnia 2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów określające wzory zeznań podatkowych i załączników do tych zeznań w zakresie podatku PIT

28.11.2023

Rozporządzeniem z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, Minister Finansów określił wzory zeznań podatkowych: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz wzory załączników do tych zeznań, m.in. PIT/BR, PIT/IP, PIT/MIT, PIT/PM.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 2434.

Wzory formularzy podatkowych określonych tym rozporządzeniem stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2019 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.