Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2020 r.


Ministerstwo Finansów informuje, że w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2020 r.

16.04.2024

Rozporządzeniem z dnia 11 grudnia 2019 r. Minister Finansów określił normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, obowiązujące w 2020 r.

Rozporządzenie zostało opublikowane 17 grudnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 2420.

Wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r.