Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2019 r.


Ministerstwo Finansów informuje, że w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2019 r.

28.11.2023

Rozporządzeniem z 11 grudnia 2018 r. Minister Finansów określił normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, obowiązujące w 2019 r.

Rozporządzenie zostało opublikowane 19 grudnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2362).

Wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.