Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2019 r.


Rozporządzeniem z 11 grudnia 2018 r. Minister Finansów określił normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, obowiązujące w 2019 r.

Rozporządzenie zostało opublikowane 19 grudnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 2362 (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.