Objaśnienia podatkowe z 28 sierpnia 2019 r. w sprawie daniny solidarnościowej


Objaśnienia dotyczą stosowania przepisów o daninie solidarnościowej zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

28.11.2023

Objaśnienia zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów w zakładce Aktualności