Objaśnienia podatkowe z 15 lipca 2019 r. w sprawie IP BOX - PIT


Objaśnienia dotyczą stosowania przepisów przyznających preferencyjne opodatkowanie 5% stawką podatkową dochodów uzyskiwanych przez podatnika z kwalifikowanych praw własności intelektualnej