Koszty uzyskania przychodów i stawki podatkowe w 2019 r. - objaśnienia podatkowe


Objaśnienia podatkowe dot. stosowania w 2019 r. podwyższonych kwotowych kosztów uzyskania przychodów i obniżonej stawki podatkowej do dochodów opodatkowanych według skali podatkowej

28.11.2023

Objaśnienia dotyczą stosowania przepisów przejściowych zawartych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw opublikowanej w Dz. U. z 2019 r. poz. 1835.

Objaśnienia zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów w zakładce Aktualności