Nie będzie PIT od niektórych dochodów związanych z kredytami mieszkaniowymi


Ministerstwo Finansów informuje o zaniechaniu poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym

16.04.2024
  • 31 marca 2020 r. wejdzie w życie rozporządzenie MF dotyczące zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym.
  • To kontynuacja korzystnych rozwiązań dla kredytobiorców (w tym dla tzw. „frankowiczów”).
  • Rozporządzenie dotyczy kredytów udzielonych przed 15 stycznia 2015 r.

27 marca 2020 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym udzielonym na cele mieszkaniowe (Dz. U. poz. 548).

Rozporządzenie wejdzie w życie 31 marca 2020 r. i dotyczy dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.

Jest to kontynuacja dotychczasowych, korzystnych rozwiązań podatkowych dla osób, które mają kredyt mieszkaniowy (w tym dla tzw. „frankowiczów”).

PIT nie będzie pobierany od dochodów (przychodów) z tytułu:

  • umorzonych wierzytelności dotyczących kredytów hipotecznych zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe, a także
  • ujemnego oprocentowania kredytów zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe w walucie obcej lub w polskich złotych, lecz nominowanych lub indeksowanych do waluty obcej

‒ udzielonych przed 15 stycznia 2015 r. przez podmioty, które podlegają nadzorowi państwowego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, uprawnione do udzielania kredytów na podstawie odrębnych ustaw (które regulują zasady ich funkcjonowania).

PIT-11 od banków

Przychody objęte rozporządzeniem, wykazane w otrzymanych od banków PIT-11 za 2019 r., nie podlegają opodatkowaniu. Nie wykazuj ich w zeznaniu za 2019 r. Jeżeli złożyłeś już PIT z uwzględnieniem tych przychodów, złóż korektę. Możesz to zrobić papierowo lub elektronicznie w usłudze Twój e-PIT lub przez e-Deklaracje.

Twój e-PIT

Tutaj złożysz zeznania PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-38 oraz oświadczenie PIT-OP i informację PIT-DZ. Po zalogowaniu się do e-US aktywuj e-Korespondencję. Wysyłaj i odbieraj pisma online.

e-Deklaracje PIT

Tu rozliczysz PIT - wybierz formularz, wypełnij go i prześlij online.