Zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji podatkowych - prawa autorskie


Konsultacje dotyczą wynagrodzenia uzyskanego w ramach stosunku pracy z tytułu rozporządzania prawami autorskimi.

28.11.2023

Ministerstwo Finansów zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w zakresie projektu interpretacji ogólnej dotyczącej możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do części wynagrodzenia uzyskanego w ramach stosunku pracy z tytułu rozporządzania prawami autorskimi.

Szczegóły na stronie archiwalnej Ministerstwa Finansów.