Nowe konsultacje objaśnień podatkowych w zakresie PIT i CIT


Ministerstwo Finansów zaprasza do konsultacji objaśnień podatkowych w zakresie wyboru formy opodatkowania oraz innych uproszczeń dla podatników podatku PIT oraz CIT

16.04.2024

Ministerstwo Finansów zamieściło na swojej stronie kolejny projekt objaśnień i zaproszenie do jego konsultacji.

Objaśnienia dotyczą stosowania przepisów podatkowych obowiązujących podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (podatku PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (podatku CIT) w zakresie:

  1. wyboru formy opodatkowania przychodów/dochodów z działalności gospodarczej,
  2. opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego, czyli najmu świadczonego poza działalnością gospodarczą,
  3. wyboru sposobu ustalania daty powstania przychodu w przypadku zaliczek rejestrowanych na kasie rejestrującej,
  4. wyboru sposobu ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości,
  5. wyboru sposobu wpłacania zaliczek/ryczałtu,
  6. wyboru prowadzenia ksiąg rachunkowych (podatek PIT),
  7. wyboru roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy (podatek CIT).