Zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji podatkowych - danina solidarnościowa


Konsultacje dotyczą stosowania przepisów o daninie solidarnościowej zawartych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

16.04.2024

Ministerstwo Finansów zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w zakresie objaśnień dotyczących stosowania przepisów o daninie solidarnościowej zawartych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Szczegóły na stronie Ministerstwa Finansów.