Interpretacja ogólna z dnia 31 października 2016 r. w sprawie stosowania ulgi abolicyjnej


Interpretacja ogólna z dnia 31 października 2016 r. w sprawie stosowania ulgi abolicyjnej

28.11.2023
Minister Rozwoju i Finansów podpisał w dniu 31 października 2016 r. interpretację ogólną w sprawie stosowania ulgi, o której mowa w art. 27g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do marynarzy, mających miejsce zamieszkania w Polsce, uzyskujących dochody z tytułu pracy najemnej na pokładach statków morskich eksploatowanych w transporcie międzynarodowym w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 
Interpretacja dotyczy stosowania ulgi, o której mowa w art. 27g, w związku z art. 27 ust. 9 i 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji gdy dochody marynarza są zwolnione z opodatkowania w państwie, z którego są wypłacane, w wyniku zwolnień podatkowych przewidzianych w prawie wewnętrznym tego państwa.
 
Interpretację opublikowano w Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 listopada 2016 r. pod poz. 12.