Interpretacja ogólna z 6 lutego 2018 r. w sprawie określenia momentu nabycia nieruchomości


Interpretacja ogólna Ministra Finansów z 6 lutego 2018 r., DD2.8201.3.2017.KBF

28.11.2023

Interpretacja dotyczy określenia na podstawie przepisów ustawy o PIT momentu nabycia nieruchomości lub praw majątkowych, w przypadku gdy zbycie nieruchomości nastąpiło po śmierci jednego z małżonków