Interpretacja ogólna z 4 kwietnia 2018 r. ws. obowiązków płatnika z tytułu wypłat odsetek/dyskonta z listów zastawnych


Interpretacja ogólna Ministra Finansów z 4 kwietnia 2018 r., DD5.8201.07.2018

28.11.2023

Interpretacja dotyczy określenia na podstawie przepisów ustawy PIT i ustawy CIT obowiązków banku hipotecznego emitenta listów zastawnych jako płatnika.