Interpretacja ogólna w sprawie stosowania ulgi podatkowej przez marynarzy


Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju w dniu 31 października 2019 r. wydał interpretację ogólną Nr DD4.8201.1.2019

16.04.2024

Interpretacja dotyczy stosowania art. 27g (ulga podatkowa) w związku z art. 27 ust. 9 i 9a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie prawa do skorzystania z ulgi przez marynarzy, mających miejsce zamieszkania w Polsce, uzyskujących dochody z pracy na statkach eksploatowanych w transporcie międzynarodowym z państwa, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (sytuacja bezumowna). Przedmiotem interpretacji jest możliwość zastosowania ulgi w sytuacji bezumownej, jeżeli od tych dochodów nie został zapłacony za granicą podatek dochodowy.

Interpretacja została opublikowana w Dzienniku Urzędowym MFIiR z dnia 7 listopada 2019 r. pod poz. 21.