Interpretacja ogólna - samochód służbowy do celów prywatnych


Minister Finansów w dniu 11 września 2020 r. wydał interpretacje ogólną Nr DD3.8201.1.2020 w sprawie zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych

28.11.2023

Interpretacja dotyczy stosowania art. 12 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie ujmowania w zryczałtowanym przychodzie pracownika świadczenia polegającego na finansowaniu przez pracodawcę kosztów eksploatacyjnych, w tym również paliwa, do samochodu służbowego wykorzystywanego przez pracownika do celów prywatnych.

Interpretacja została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 21 września 2020 r. pod poz. 108.