Interpretacja ogólna dot. wydatków na cele mieszkaniowe


Dot. stosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT w zw. z kwalifikacją niektórych wydatków poniesionych na remont i wykończenie nieruchomości jako wydatków stanowiących realizację celu mieszkaniowego

16.04.2024

Interpretacja ogólna wydana przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 13 października 2021 r., Nr DD2.8202.4.2020, została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. pod poz. 145.