Wyjaśnienia PIT


Aktualności i informacje bieżące dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych

Sposób wykazywania importu na zasadach ogólnych w JPK_VAT

Zmiana zasad ujmowania w JPK_VAT transakcji importu

opublikowano: 19.12.2018

Obsługa pliku CSV

opublikowano: 18.12.2018

Generowanie UPO

opublikowano: 18.12.2018

Interpretacja ogólna z dnia 24 stycznia 2018 r. w zakresie progów dotyczących obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych

Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych w zakresie progów.

opublikowano: 14.12.2018

Interpretacja ogólna z dnia 26 marca 2018 r. w zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej przez zakład zagraniczny

Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej przez zakład zagraniczny.

opublikowano: 14.12.2018

Interpretacja ogólna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie aktualizacji dokumentacji podatkowej

Aktualizacja dokumentacji podatkowej.

opublikowano: 14.12.2018