Informacja o 1% podatku PIT przekazanego OPP


Ministerstwo Finansów przekazuje informacje o kwotach 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. przekazanych organizacjom pożytku publicznego (OPP) w 2020 r.

02.10.2020

Ministerstwo Finansów opublikowało informację dotyczącą rozliczenia 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanego w 2020 r. organizacjom pożytku publicznego (OPP).

Informacja i materiały dostępne są na portalu.gov.pl i w Statystykach PIT na Portalu Podatkowym.

 

Statystyki

W tym miejscu znajdziesz statystyki na temat rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za poszczególne lata