Limity z działalności gospodarczej za lata poprzednie


Informacje na temat limitów z działalności gospodarczej za lata poprzednie

28.11.2023

Limity

za rok 2023

Do przeliczenia limitów na 2023 r. zastosowano średni kurs euro w wysokości 4,8272 zł ogłoszony przez NBP na dzień 3 października 2022 r. (będący także pierwszym dniem roboczym października 2022 r.):

Rodzaj limitu

Kwota w euro

Kwota w złotych

Górny limit przychodów za rok 2022 uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2023 r.

2 000 000 euro

9 654 400 zł

Górny limit przychodów za rok 2022 pozwalający na kwartalne rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego w 2023 r.

   200 000 euro

   965 440 zł

Górny limit przychodów za rok 2022 uprawniający do uznania za małego podatnika (jednorazowa amortyzacja, zaliczki kwartalne) w 2023 r. 

(przeliczenie na złote w zaokrągleniu do 1000 zł)

2 000 000 euro

9 654 000 zł

Dolny limit przychodów za rok 2022 zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2023 r.

 2 000 000 euro

9 654 400 zł

Górny limit odpisów jednorazowej amortyzacji w 2023 r. dla podatników rozpoczynających działalność oraz małych podatników 

(przeliczenie na złote w zaokrągleniu do 1000 zł)

     50 000 euro

   241 000 zł

 

za rok 2022

Do przeliczenia limitów na 2022 r. zastosowano średni kurs euro w wysokości 4,5941 zł ogłoszony przez NBP na dzień 1 października 2021 r. (będący także pierwszym dniem roboczym października 2021 r.):

Rodzaj limitu

Kwota w euro

Kwota w złotych

Górny limit przychodów za rok 2021 uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2022 r.

 2 000 000 euro

 9 188 200 zł

Górny limit przychodów za rok 2021 pozwalający na kwartalne rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego w 2022 r.

   200 000 euro

   918 820 zł

Górny limit przychodów za rok 2021 uprawniający do uznania za małego podatnika (jednorazowa amortyzacja, zaliczki kwartalne) w 2022 r. 

(przeliczenie na złote w zaokrągleniu do 1000 zł)

 2 000 000 euro

 9 188 000 zł

Dolny limit przychodów za rok 2021 zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2022 r.

 2 000 000 euro

 9 188 200 zł

Górny limit odpisów jednorazowej amortyzacji w 2022 r. dla podatników rozpoczynających działalność oraz małych podatników 

(przeliczenie na złote w zaokrągleniu do 1000 zł)

     50 000 euro

   230 000 zł

za rok 2021

Do przeliczenia limitów na 2021 r. zastosowano średni kurs euro w wysokości 4,5153 zł ogłoszony przez NBP na dzień 1 października 2020 r.:

Rodzaj limitu

Kwota w euro

Kwota w złotych

Górny limit przychodów za rok 2020 uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2021 r.

 2 000 000 euro

9 030 600 zł

Górny limit przychodów za rok 2020 pozwalający na kwartalne rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego w 2021 r.

   200 000 euro

  903 060 zł

Górny limit przychodów za rok 2020 uprawniający do uznania za małego podatnika (jednorazowa amortyzacja, zaliczki kwartalne) w 2021 r. 

(przeliczenie na złote kwoty euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na 1 października 2020 r. (1 euro = 4,5153 zł), w zaokrągleniu do 1000 zł)

 2 000 000 euro

9 031 000 zł

Dolny limit przychodów za rok 2020 zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2021 r.

 2 000 000 euro

9 030 600 zł

Górny limit odpisów jednorazowej amortyzacji w 2021 r. dla podatników rozpoczynających działalność oraz małych podatników 

(przeliczenie na złote kwoty euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na 1 października 2020 r. (1 euro = 4,5153 zł), w zaokrągleniu do 1000 zł)

      50 000 euro 

  226 000 zł

za rok 2020

Do przeliczenia limitów na 2020 r. zastosowano średni kurs euro w wysokości 4,3734 zł ogłoszony przez NBP na dzień 1 października 2019 r.:

Rodzaj limitu

Kwota w euro

Kwota w złotych

Górny limit przychodów za rok 2019 uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2020 r.

    250 000 euro

1 093 350 zł

Górny limit przychodów za rok 2019 pozwalający na kwartalne rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego w 2020 r.

      25 000 euro

   109 335 zł

Górny limit przychodów za rok 2019 uprawniający do uznania za małego podatnika (jednorazowa amortyzacja, zaliczki kwartalne) w 2020 r. 

(przeliczenie na złote kwoty euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na 1 października 2019 r. (1 euro = 4,3734 zł), w zaokrągleniu do 1000 zł)

 2 000 000 euro

8 747 000 zł

Dolny limit przychodów za rok 2019 zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2020 r.

 2 000 000 euro

8 746 800 zł

Górny limit odpisów jednorazowej amortyzacji w 2020 r. dla podatników rozpoczynających działalność oraz małych podatników 

(przeliczenie na złote kwoty euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na 1 października 2019 r. (1 euro = 4,3734 zł), w zaokrągleniu do 1000 zł)

      50 000 euro

   219 000 zł

za rok 2019

Do przeliczenia limitów na 2019 r. zastosowano średni kurs euro w wysokości 4,2795 zł ogłoszony przez NBP na dzień 1 października 2018 r.

Rodzaj limitu

Kwota w euro

Kwota w złotych

Górny limit przychodów za rok 2018 uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2019 r.

250 000 euro

1 069 875 zł

Górny limit przychodów za rok 2018 pozwalający na kwartalne rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego w 2019 r.

25 000 euro

106 987,50 zł

Górny limit przychodów za rok 2018 uprawniający do uznania za małego podatnika (jednorazowa amortyzacja, zaliczki kwartalne) w 2019 r.

1 200 000 euro

5 135 000 zł

Dolny limit przychodów za rok 2018 zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2019 r.

2 000 000 euro

8 559 000 zł

Górny limit odpisów jednorazowej amortyzacji w 2019 r. dla podatników rozpoczynających działalność oraz małych podatników

    50 000 euro

214 000 zł

za rok 2018

Do przeliczenia limitów na 2018 r. zastosowano średni kurs euro w wysokości 4,3137 zł ogłoszony przez NBP na dzień 2 października 2017 r.

Rodzaj limitu

Kwota w euro

Kwota w złotych

Górny limit przychodów za rok 2017 uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2018 r. 

250 000 euro

1 078 425 zł

Górny limit przychodów za rok 2017 pozwalający na kwartalne rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego w 2018 r. 

25 000 euro

107 842,50 zł

Górny limit przychodów za rok 2017 uprawniający do uznania za małego podatnika (jednorazowa amortyzacja, zaliczki kwartalne) w 2018 r. 

1 200 000 euro

5 176 000 zł

Dolny limit przychodów za rok 2017 zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2018 r. 

2 000 000 euro

8 627 400 zł

Górny limit odpisów jednorazowej amortyzacji w 2018 r. dla podatników rozpoczynających działalność oraz małych podatników 

50 000 euro

216 000 zł

za rok 2017

Do przeliczenia limitów na 2017 r. zastosowano średni kurs euro w wysokości 4,2976 zł ogłoszony przez NBP na dzień 3 października 2016 r.

Rodzaj limitu

Kwota w euro

Kwota w złotych

Górny limit przychodów za rok 2016 uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2017 r. 

250 000 euro

1 074 400 zł

Górny limit przychodów za rok 2016 pozwalający na kwartalne rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. 

25 000 euro

107 440 zł

Górny limit przychodów za rok 2016 uprawniający do uznania za małego podatnika (jednorazowa amortyzacja, zaliczki kwartalne) w 2017 r. 

1 200 000 euro

5 157 000 zł

Dolny limit przychodów za rok 2016 zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2017 r. 

2 000 000 euro

8 595 200 zł

Górny limit odpisów jednorazowej amortyzacji w 2017 r. 

50 000 euro

215 000 zł

za rok 2016

Do przeliczenia limitów na 2016 r. zastosowano średni kurs euro w wysokości 4,2437 zł ogłoszony przez NBP na dzień 1 października 2015 r.

Rodzaj limitu

Kwota w euro

Kwota w złotych

Górny limit przychodów za rok 2015 uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2016 r. 

150 000 euro

636 555 zł

Górny limit przychodów za rok 2015 pozwalający na kwartalne rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego w 2016 r. 

25 000 euro

106 092,50 zł

Górny limit przychodów za rok 2015 uprawniający do uznania za małego podatnika (jednorazowa amortyzacja, zaliczki kwartalne) w 2016 r. 

1 200 000 euro

5 092 000 zł

Dolny limit przychodów za rok 2015 zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2016 r. 

1 200 000 euro

5 092 440 zł

Górny limit odpisów jednorazowej amortyzacji w 2016 r. 

50 000 euro

212 000 zł

za rok 2015

Do przeliczenia limitów na 2015 r. (z wyjątkiem dolnego limitu przychodów za rok 2014 zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2015 r.) zastosowano średni kurs euro w wysokości 4,1792 zł ogłoszony przez NBP na dzień 1 października 2014 r.

Do przeliczenia dolnego limitu przychodów za rok 2014 zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2015 r. zastosowano średni kurs euro w wysokości 4,1755 zł ogłoszony przez NBP na dzień 30 września 2014 r.

Rodzaj limitu

Kwota w euro

Kwota w złotych

Górny limit przychodów za rok 2014 uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2015 r. 

150 000 euro

626 880 zł

Górny limit przychodów za rok 2014 pozwalający na kwartalne rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego w 2015 r.

25 000 euro

104 480 zł

Górny limit przychodów za rok 2014 uprawniający do uznania za małego podatnika (jednorazowa amortyzacja, zaliczki kwartalne) w 2015 r.

1 200 000 euro

5 015 000 zł

Dolny limit przychodów za rok 2014 zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2015 r. 

1 200 000 euro

5 010 600 zł

Górny limit odpisów jednorazowej amortyzacji w 2015 r.

50 000 euro

209 000 zł

za rok 2014

Do przeliczenia limitów na 2014 r. (z wyjątkiem dolnego limitu przychodów za rok 2013 zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2014 r.) zastosowano średni kurs euro w wysokości 4,2230 zł ogłoszony przez NBP na dzień 1 października 2013 r.

Do przeliczenia dolnego limitu przychodów za rok 2013 zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2014 r. zastosowano średni kurs euro w wysokości 4,2163 zł ogłoszony przez NBP na dzień 30 września 2013 r.

Rodzaj limitu

Kwota w euro

Kwota w złotych

Górny limit przychodów za rok 2013 uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2014 r. 

150 000 euro

633 450 zł

Górny limit przychodów za rok 2013 pozwalający na kwartalne rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego w 2014 r.

25 000 euro

105 575 zł

Górny limit przychodów za rok 2013 uprawniający do uznania za małego podatnika (jednorazowa amortyzacja, zaliczki kwartalne) w 2014 r.

1 200 000 euro

5 068 000 zł

Dolny limit przychodów za rok 2013 zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2014 r. 

1 200 000 euro

5 059 560 zł

Górny limit odpisów jednorazowej amortyzacji w 2014 r.

50 000 euro

211 000 zł

za rok 2013

Do przeliczenia limitów na 2013 r. (z wyjątkiem dolnego limitu przychodów za rok 2012 zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2013 r.) zastosowano średni kurs euro w wysokości 4,1020 zł ogłoszony przez NBP na dzień 1 października 2012 r.

Do przeliczenia dolnego limitu przychodów za rok 2012 zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2013 r. zastosowano średni kurs euro w wysokości 4,1138 zł ogłoszony przez NBP na dzień 28 września 2012 r.

Rodzaj limitu

Kwota w euro

Kwota w złotych

Górny limit przychodów za rok 2012 uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2013 r. 

150 000 euro

615 300 zł

Górny limit przychodów za rok 2012 pozwalający na kwartalne rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego w 2013 r.

25 000 euro

102 550 zł

Górny limit przychodów za rok 2012 uprawniający do uznania za małego podatnika (jednorazowa amortyzacja, zaliczki kwartalne) w 2013 r.

1 200 000 euro

4 922 000 zł

Dolny limit przychodów za rok 2012 zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2013 r. 

1 200 000 euro

4 936 560 zł

Górny limit odpisów jednorazowej amortyzacji w 2013 r.

50 000 euro

205 000 zł