Formularze do druku PIT


W tym miejscu znajdziesz formularze PIT do druku

Każdy z tych formularzy możesz wydrukować, wypełnić i w wersji papierowej złożyć do właściwego organu podatkowego

Formularze w wersji elektronicznej znajdziesz w zakładce PIT/e-Deklaracje

Formularze PIT-11, PIT-8C, PIT-R od 2019 r. składasz wyłącznie elektronicznie. Formularze interaktywne znajdziesz w zakładce e-Deklaracje/Dla płatników

Legenda

Deklaracja do druku
Uwaga!

Wybierz deklarację

IFT-1/1R

Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania

2020

Uwaga!
Uwaga: formularz przekazywany wyłącznie elektronicznie

2019

Uwaga!
Uwaga: formularz od 2019 r przekazywany wyłącznie elektronicznie

2018

Uwaga!
Uwaga: formularz od 2019 r. przekazywany wyłącznie elektronicznie

2015

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016

IFT-3/IFT-3R

Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy


IFT/A

Informacja o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

PIT-OP

Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

PIT-R

Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich

2020

Deklaracja do druku

2019

Uwaga!
Uwaga: formularz od 2019 r. przekazywany wyłącznie elektronicznie

2018

Uwaga!
Uwaga: formularz od 2019 r. przekazywany wyłącznie elektronicznie

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

PIT-2

Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020

2019

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

PIT-2A

Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020

2019

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020

2018

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2019 r.

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

PIT-2K

Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

PIT-3

Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezp. społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020

2019

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020

2018

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2019 r.

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

PIT-4R

Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

2021

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 09.03.2021

2020

Uwaga!
Uwaga: formularz przekazywany wyłącznie elektronicznie
Uwaga!
Uwaga: formularz przekazywany wyłącznie elektronicznie

2019

Uwaga!
Uwaga: formularz od 2019 r. przekazywany wyłącznie elektronicznie

2018

Uwaga!
Uwaga: formularz od 2019 r. przekazywany wyłącznie elektronicznie

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016

PIT-6

Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020

2018

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2019 r.

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016

PIT-8AR

Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym

2021

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 09.03.2021

2020

Uwaga!
Uwaga: formularz przekazywany wyłącznie elektronicznie
Uwaga!
Uwaga: formularz przekazywany wyłącznie elektronicznie

2019

Uwaga!
Uwaga: formularz od 2019 r. przekazywany wyłącznie elektronicznie

2018

Uwaga!
Uwaga: formularz od 2019 r. przekazywany wyłącznie elektronicznie

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016

PIT-8C

Informacja o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych

2020

Uwaga!
Uwaga: formularz przekazywany wyłącznie elektronicznie

2019

Uwaga!
Uwaga: formularz od 2019 r. przekazywany wyłącznie elektronicznie

2018

Uwaga!
Uwaga: formularz od 2019 r. przekazywany wyłącznie elektronicznie

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016

PIT-11

Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

2021

Uwaga!
Uwaga: formularz od 2019 r. przekazywany wyłącznie elektronicznie

2020

Uwaga!
Uwaga: formularz od 2019 r. przekazywany wyłącznie elektronicznie

2019

Uwaga!
Uwaga: formularz od 2019 r. przekazywany wyłącznie elektronicznie

2018

Uwaga!
Uwaga: formularz od 2019 r. przekazywany wyłącznie elektronicznie

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016

PIT-12

Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

PIT-14

Informacja o: -wysokości wycofanego ze spółdzielni wkładu budowlanego lub mieszkaniowego - wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

PIT-16

Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

PIT-16Z

Informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

PIT-16A

Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego

2020

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2021

2019

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020

2018

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2019 r.

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

PIT-19A

Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego

2020

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2021

2019

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020

2018

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2019 r.

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

PIT-28

Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok

2020

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2021

2019

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020

2018

dotyczy formularzy składanych od 01.01.2019 r.

2017

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych do 14.12.2017
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 15.12.2017

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

PIT-28S

Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

2020

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2021

2019

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020

PIT-28/A

Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze

2018

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2019 r.

2017

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych do 14.12.2017
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 15.12.2017

PIT-28/B

Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych

2020

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2021

2019

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020

2018

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2019 r.

2016

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych do 01.04.2016
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 02.04.2016

PIT-36

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

2020

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2021

2019

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020

2018

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2019 r.

2017

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych do 14.12.2017
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 15.12.2017

2016

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych do 01.04.2016
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 02.04.2016

2015

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016

PIT-36S

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

2020

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2021

2019

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020

PIT-36L

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

2020

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2021

2019

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020

2018

dotyczy formularzy składanych od 01.01.2019 r.

2017

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych do 14.12.2017
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 15.12.2017

2016

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych do 01.04.2016
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 02.04.2016

2015

Deklaracja do druku

PIT-36LS

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

2020

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2021

2019

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020

PIT-37

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

2020

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2021

2019

Deklaracja do druku
dotyczy formularz składanych od 01.01.2020

2017

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 15.12.2017

2016

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych do 01.01.2016
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 02.04.2016

2015

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016

PIT-38

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

2019

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020

2017

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

PIT-39

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

2019

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020

2017

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 15.12.2017

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

PIT-40

Roczne obliczenie podatku przez płatnika na wniosek podatnika

2016

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych do 15.03.2017

2015

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016

PIT-40A/11A

Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego

2020

Uwaga!
Informacja składana przez organ rentowy za pomocą dedykowanego oprogramowania

2019

Uwaga!
Informacja składana przez organ rentowy za pomocą dedykowanego oprogramowania

2018

Uwaga!
Informacja składana przez organ rentowy za pomocą dedykowanego oprogramowania

2015

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 14.02.2015

PIT-CFC

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016

PIT/CFI

Informacja o danych będących podstawą do określenia dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020

PIT/B

Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym

2020

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2021

2019

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 15.12.2017

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

PIT-BR

Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową w roku podatkowym

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 15.12.2017

2016

Deklaracja do druku

PIT/D

Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym

2020

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2021

2019

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy skłądanych od 01.01.2020

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych do 01.04.2016
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 02.04.2016

2015

Deklaracja do druku

PIT/DS

Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej w roku podatkowym

2020

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2021

2019

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

PIT/M

Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

PIT-MIT

Informacja o środkach trwałych oraz przychodach składana przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 30g ustawy

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020

2018

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2019 r.

PIT/O

Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym

2020

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2021

2019

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych do 01.04.2016
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 02.04.2016

2015

Deklaracja do druku

PIT/TP

Uproszczone sprawozdanie

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

PIT/Z

Inf. o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej dział. gospod., prowadzonej przez podatników korzyst. ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7A ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym

2020

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2021

2019

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy skłądanych od 01.01.2020

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

PIT/ZG

Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

PIT-NZ

Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

PIT-NZS

Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

PIT/NZI

Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

PIT/IP

Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

2020

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2021

2019

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020

PIT/PM

Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020

DSF-1

Deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej w roku kalendarzowym

2020

Deklaracja do druku
Uwaga - w poz. 3 DSF-1 należy wpisać rok kalendarzowy, w którym z dniem 30 kwietnia upływa termin zapłaty daniny solidarnościowej wykazywanej w tej deklaracji

PIT/WZR

Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających przychody, wynikających z transakcji handlowych

2020

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2021

PIT/WZ

Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych

2020

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2021

PIT/SE

Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu

2020

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2021

PIT-ISN

Informacja o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej

2021

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 28.01.2021