Organizacja pożytku publicznego (OPP) jako płatnik


01.02.2024

OPP jako płatnik

OPP – jako pracodawca i podmiot, który wypłaca świadczenia, które podlegające opodatkowaniu PIT – ma do wypełnienia obowiązki informacyjne w stosunku do:

  • organów podatkowych,
  • swoich pracowników,
  • innych osób, którym wypłaciła dochody podlegające opodatkowaniu.

Terminy i formularze

Do końca stycznia bieżącego roku OPP ma obowiązek przesłania do urzędu skarbowego rocznych informacji i deklaracji o dochodach wypłaconych w roku ubiegłym r. Są to:

  • PIT-11(29) –  „Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy"
  • PIT-R(21) – „Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
  • PIT-4R(13) – „Deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy"
  • PIT-8AR(13) – „Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym"

Dokumenty te przesyła się do organu podatkowego wyłącznie elektronicznie.

Dokumenty te OPP może podpisać wyłącznie podpisem kwalifikowanym.

Więcej informacji na temat elektronicznej wysyłki znajdziesz w zakładce PIT/Dla pracodawcy - płatnika.

Formularze interaktywne dla płatników PIT