Organizacja pożytku publicznego (OPP) jako płatnik


Informacje o zmianach od 1 stycznia 2019 r.

OPP jako płatnik

OPP – jako pracodawca i podmiot, który wypłaca inne świadczenia podlegające opodatkowaniu PIT – ma do wypełnienia obowiązki informacyjne w stosunku do:

  • organów podatkowych,
  • swoich pracowników,
  • innych osób, którym wypłaciła dochody podlegające opodatkowaniu.

Terminy i formularze

Do końca stycznia 2019 r. OPP ma obowiązek przesłania do urzędu skarbowego rocznych informacji i deklaracji o dochodach wypłaconych w 2018 r. Są to:

  • PIT-11(24) –  „Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy"
  • PIT-R(19) – „Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich"
  • PIT-4R(8) – „Deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy"
  • PIT-8AR(7) – „Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym"
Dokumenty te przesyła się do organu podatkowego wyłącznie elektronicznie.
Dokumenty można podpisać wyłącznie podpisem kwalifikowanym.

Płatniku, więcej informacji na temat elektronicznej wysyłki znajdziesz w zakładce PIT/Dla pracodawcy - płatnika.

Obecny PIT-11(24) stanowi połączenie poprzedniej wersji PIT-11(23) i PIT-8C(8). Dlatego oprócz danych, które dotyczą przychodów osób zatrudnionych przez OPP, w PIT-11(24)  należy wykazać przychody z tzw. innych źródeł (od których OPP nie miała obowiązku poboru zaliczki na podatek), np. o wypłacanym przez OPP stypendium. Do tej pory takie przychody były wykazywane w PIT-8C. Informacje PIT-11(24) i PIT-R(19) OPP ma obowiązek przekazać również podatnikowi – najpóźniej do końca lutego 2019 r.

Jak przekazać 1% podatku w usłudze Twój e-PIT?

Jak przekazać 1% podatku w usłudze Twój e-PIT? Informacje dla organizacji pożytku publicznego (OPP) i osób, które chcą przekazać 1% podatku dla OPP w ramach nowej usługi Twój e-PIT

Formularze elektroniczne dla płatników

Formularze interaktywne dla płatników PIT