Dla OPP


Informacje dla organizacji pożytku publicznego: OPP jako płatnik, OPP jako beneficjent 1%

OPP jako płatnik

OPP – jako pracodawca i podmiot, który wypłaca świadczenia, które podlegające opodatkowaniu PIT – ma do wypełnienia obowiązki informacyjne w stosunku do:

  • organów podatkowych,
  • swoich pracowników,
  • innych osób, którym wypłaciła dochody podlegające opodatkowaniu.

Terminy i formularze

Do końca stycznia bieżącego roku OPP ma obowiązek przesłania do urzędu skarbowego rocznych informacji i deklaracji o dochodach wypłaconych w roku ubiegłym r. Są to:

  • PIT-11(26) –  „Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy"
  • PIT-R(20) – „Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
  • PIT-4R(11) – „Deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy"
  • PIT-8AR(10) – „Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym"
Dokumenty te przesyła się do organu podatkowego wyłącznie elektronicznie.
Dokumenty te OPP może podpisać wyłącznie podpisem kwalifikowanym.

Więcej informacji na temat elektronicznej wysyłki znajdziesz w zakładce PIT/Dla pracodawcy - płatnika.

OPP jako beneficjent 1%

Jak przekazać 1% podatku w usłudze Twój e-PIT? Informacje dla organizacji pożytku publicznego (OPP) i osób, które chcą przekazać 1% podatku dla OPP w ramach nowej usługi Twój e-PIT

Formularze elektroniczne dla płatników

Formularze interaktywne dla płatników PIT