Wyjaśnienia


Aktualności, wiadomości bieżące oraz wyjaśnienia podatkowe w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn

Plan wdrożeń usług dla klientów KAS

KAS będzie z wyprzedzeniem informować o planach wdrożenia kolejnych elektronicznych usług publicznych

opublikowano: 05.07.2024

Zmiana terminu dostosowania JPK_VAT z deklaracją do KSeF

Informujemy o zmianie terminu dostosowania JPK_VAT z deklaracją do KSeF

opublikowano: 04.07.2024

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2024r. w sprawie prawidłowego kwalifikowania dla celów podatku akcyzowego glikolu propylenowego i gliceryny.

Informujemy o udostępnieniu interpretacji ogólnej Ministra Finansów nr DAG1.8101.1.2024 z dnia 21 czerwca 2024r. w sprawie prawidłowego kwalifikowania dla celów podatku akcyzowego glikolu propylenowego i gliceryny.

opublikowano: 24.06.2024

Interpretacja ogólna Ministra Finansów nr PT1.8101.1.2024 z dnia 20 maja 2024 r.

Interpretacja ogólna dotycząca opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczeń polegających na przekazywaniu wiedzy w ramach procesu kształcenia, przez osoby fizyczne będące podatnikami VAT, na podstawie umów zawieranych z uczelniami.

opublikowano: 21.05.2024

Ostrzegamy przed oszustami wyłudzającymi dane osobowe

Informujemy o próbach wyłudzenia danych osobowych

opublikowano: 20.05.2024

Interpretacja ogólna Ministra Finansów nr PT1.8101.1.2023 z dnia 2 maja 2024 r.

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 2 maja 2024 r. w sprawie opodatkowania VAT czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego polegających na instalacji systemów odnawialnych źródeł energii oraz usuwaniu azbestu.

opublikowano: 07.05.2024