Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2024r. w sprawie prawidłowego kwalifikowania dla celów podatku akcyzowego glikolu propylenowego i gliceryny.


Informujemy o udostępnieniu interpretacji ogólnej Ministra Finansów nr DAG1.8101.1.2024 z dnia 21 czerwca 2024r. w sprawie prawidłowego kwalifikowania dla celów podatku akcyzowego glikolu propylenowego i gliceryny.

24.06.2024