Formularze elektroniczne PCC


W tym miejscu znajdziesz formularze elektroniczne PCC

Wszystkie formularze interaktywne z poniższej tabeli można złożyć z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Przeglądarki Edge, Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. Jeśli chcesz skorzystać z formularza, pobierz go na dysk komputera.

Poprawne wyświetlanie formularzy jest możliwe m.in. w przeglądarce Internet Explorer.

Opis rozwiązania problemu znajduje się w zakładce e-Deklaracje/Pytania i odpowiedzi w pytaniach: 38, 40, 43 oraz 44.

Poniższe deklaracje i informacje podatkowe przesłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisane profilem zaufanym i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP!

Legenda

Deklaracja online
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

Wybierz deklarację

Archiwum formularzy elektronicznych PCC
Archiwum formularzy elektronicznych PCC