Formularze elektroniczne PCC


W tym miejscu znajdziesz formularze elektroniczne PCC

Poniższe dokumenty elektroniczne możesz złożyć za pomocą wybranego formularza lub narzędzia do wysyłki xml.


Wszystkie formularze interaktywne z poniższej tabeli można złożyć z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.


Przeglądarki Edge, Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. Jeśli chcesz skorzystać z formularza, pobierz go na dysk komputera.


Opis rozwiązania problemu znajduje się w zakładce e-Deklaracje/Pytania i odpowiedzi w pytaniach: 38, 40, 43 oraz 44.


Poniższe deklaracje i informacje podatkowe przesłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisane profilem zaufanym i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP!

Aktualny status i UPO dostępne są w usłudze Status wysłanej e-Deklaracji.

Legenda

Deklaracja online.
Deklaracja online
Deklaracja w interaktywnym PDF
Uwaga!
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

Wybierz deklarację

Archiwum formularzy elektronicznych PCC

PCC-2

Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika

2024

Deklarację złożysz przez e-Urząd Skarbowy

2023

Deklarację złożysz przez e-Urząd Skarbowy

2022

Deklarację złożysz przez e-Urząd SkarbowyPCC-4

Zbiorcza deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

Archiwum formularzy elektronicznych PCC