Akty prawne


Ustawy rozporządzenia i inne akty prawne, które określają zasady opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz podatkiem od spadków i darowizn

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

tekst jednolity: Dz. U. 2022 r. poz. 111
data publikacji aktu: 18.01.2022

Ogłoszono zmiany , które nie zostały opublikowane w tekście jednolitym:

Akty zmieniające ustawę

Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny
Dz.U. 2022 poz. 655
data publikacji aktu: 23.03.2022

Obowiązujące rozporządzenia i inne akty wykonawcze

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 1043
data publikacji aktu: 09.06.2021

Ogłoszono zmiany , które nie zostały opublikowane w tekście jednolitym:

Akty zmieniające ustawę

Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego
Dz.U. z 2022 r. poz. 1846
data publikacji aktu: 01.01.0001

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek
Dz.U. z 2022 r. poz. 2084
data publikacji aktu: 01.01.0001

Obowiązujące rozporządzenia i inne akty wykonawcze

Gdzie szukać aktów prawnych i dokumentów z nimi związanych

W serwisie podatki.gov.pl publikujemy również dodatkowe wyjaśnienia przepisów podatkowych, które mogą być pomocne. Znajdziesz je w sekcji Wyjaśnienia.