Podatnicy i płatnicy podatku od spadków i darowizn


Nie wiesz, kto jest podatnikiem, a kto płatnikiem podatku od spadków i darowizn? Sprawdź

28.11.2023

Kto jest podatnikiem

Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy lub praw majątkowych w sposób wskazany w informacji o przedmiocie opodatkowania SD.

Kto jest płatnikiem

Płatnikami podatku od spadków i darowizn są notariusze. Pobierają oni podatek od dokonywanej w formie aktu notarialnego:

  • darowizny,
  • umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie,
  • umowy nieodpłatnego ustanowienia służebności,
  • umowy nieodpłatnego ustanowienia użytkowania

i wpłacają na rachunek właściwego organu podatkowego.