Sposób zapłaty i zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych


Musisz zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, a może chcesz uzyskać zwrot zapłaconego podatku? Sprawdź, jak to zrobić

16.04.2024

Płatność podatku

Podatek płaci się w kasie organu podatkowego lub na jego rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Zwrot podatku

Podatek podlega zwrotowi, jeżeli:

  • zostały uchylone skutki prawne oświadczenia woli (nieważność względna),
  • nie spełnił się warunek zawieszający, od którego uzależniono wykonanie czynności cywilnoprawnej,
  • spółka nie została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców lub wysokość kapitału zakładowego spółki kapitałowej została zarejestrowana w kwocie niższej niż określała umowa spółki – w części, która stanowi różnicę między podatkiem zapłaconym i podatkiem należnym,
  • podwyższenie kapitału zakładowego spółki nie zostanie zarejestrowane lub zostanie zarejestrowane w wysokości niższej niż określona w uchwale - w części, która stanowi różnicę między podatkiem zapłaconym i podatkiem należnym od podwyższenia kapitału ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców,
  • nie wpisano hipoteki do księgi wieczystej.

Podatek nie podlega zwrotowi po upływie 5 lat od końca roku, w którym został zapłacony.