abc PCC


Informacje podstawowe: kto jest podatnikiem, co jest przedmiotem opodatkowania, jak obliczyć podstawę opodatkowania, kiedy powstaje obowiązek podatkowy, organy podatkowe