Mikrorachunek podatkowy


Indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy) służy do wpłat podatków i opłat:
- CIT, PIT, VAT, PSD, KOP, POG, GHD, DSF, ALK, CUK, DRA, WRO.

Co to jest mikrorachunek podatkowy

Jest to indywidualny rachunek podatkowy, który od 1 stycznia 2020 r. służy podatnikom i pracodawcom-płatnikom do wpłat podatków i opłat do urzędu skarbowego przy jego użyciu.

Mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat podatku. Zwroty nadpłat i podatków są realizowane na rachunki bankowe zgłoszone do urzędu skarbowego np. na twój ROR lub związany z prowadzoną działalnością.

Jak sprawdzić numer swojego mikrorachunku podatkowego

Mikrorachunek podatkowy sprawdzisz korzystając z generatora lub otrzymasz go w dowolnym urzędzie skarbowym.

Wystarczy, że podasz:

 • PESEL, jeśli jesteś osobą fizyczną:
  • nie prowadzisz działalności gospodarczej
  • lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT
 • NIP, jeśli:
  • prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś podatnikiem VAT
  • lub jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne

Podaj poprawnie swój identyfikator podatkowy, bo to ty jesteś odpowiedzialny za prawidłowe wygenerowanie numeru mikrorachunku.

Nie korzystaj z innych stron internetowych lub numerów rachunków wysyłanych e-mailem lub smsem, które mogą być próbą wyłudzenia. Jego wygenerowanie i prowadzenie nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Generator działa 24/7. Możesz więc sprawdzić swój mikrorachunek podatkowy w każdym miejscu i o każdej porze, również przez telefon czy tablet.

Numer twojego mikrorachunku zawsze będzie taki sam, nawet gdy zmienisz adres zamieszkania, właściwość urzędu skarbowego czy nazwisko.

Przed terminem płatności podatku upewnij się, że znasz numer swojego mikrorachunku podatkowego. Bez tego nie zapłacisz należności z tytułu podatków i opłat.

Z czego będzie się składać twój mikrorachunek podatkowy

Grafika przedstawiająca schemat mikrorachunku podatkowego

Mikrorachunek podatkowy będzie składać się z 26 znaków.

LK10100071222YXXXXXXXXXXXX

gdzie:

 • LK oznacza liczbę kontrolną,
 • wartość 10100071 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP,
 • wartość 222 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer uzupełniający w NBP,
 • Y=1, gdy użyjesz numeru PESEL,
 • Y=2, gdy użyjesz NIP,
 • po znaku Y będzie podany twój PESEL lub NIP,
 • na kolejnych pozycjach będą zera, tak aby rachunek składał się z 26 znaków.
Przed użyciem mikrorachunku podatkowego zawsze sprawdź czy zawiera cyfry 10100071222 (począwszy od pozycji nr 3) oraz twój prawidłowy PESEL lub NIP.

Na jaki rachunek wpłacisz podatki inne niż te, które wpłacasz przy użyciu mikrorachunku

Pozostałe podatki i opłaty nie wpłacane przy użyciu mikrorachunku podatkowego np. akcyza, PCC, mandat karny itd., wpłacisz na rachunki podatkowe urzędów skarbowych, zgodnie z wykazem numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej (obowiązującym od 1 stycznia 2024 r.). Znajdziesz tam szczegółowe objaśnienia, na który rachunek wpłacać poszczególne podatki i opłaty.

Dzięki mikrorachunkowi podatkowemu:

 • w wygodny i prosty sposób zapłacisz podatki i opłaty na jeden, stały, indywidualny mikrorachunek podatkowy - nie będziesz już wybierać oddzielnych rachunków,

 • szybko sprawdzisz numer mikrorachunku podatkowego w każdym miejscu i czasie,

 • jeśli przeprowadzisz się lub zmienisz siedzibę firmy, dalej będziesz posługiwać się tym samym mikrorachunkiem podatkowym,

 • nie będziesz już szukać obowiązujących numerów rachunków urzędów skarbowych i ograniczysz liczbę omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto,

 • mikrorachunek podatkowy zapewni szybszą obsługę płatności w podatkach i opłatach wpłacanych przy użyciu mikrorachunku podatkowego. Szybciej otrzymasz potrzebne ci zaświadczenia, np. o niezaleganiu w podatkach.

Pliki do pobrania:

Generator mikrorachunku

Przejdź do generatora i wygeneruj swój mikrorachunek podatkowy

Pytania i odpowiedzi

Chcesz dowiedzieć się więcej? Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania