Pytania i odpowiedzi mikrorachunek podatkowy


Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapoznaj się z najcześciej zadawanymi pytaniami

×
 • Jest to indywidualny rachunek podatkowy, za pomocą którego od 1 stycznia 2020 r. zapłacisz PIT, CIT, VAT (z wyłączeniem karty podatkowej, VAT-14, VAT w imporcie).

 • Twój mikrorachunek podatkowy sprawdzisz korzystając z generatora lub otrzymasz go w dowolnym urzędzie skarbowym. Wystarczy, że podasz swój identyfikator podatkowy.

  Twoim właściwym identyfikatorem jest PESEL, jeśli jesteś osobą fizyczną:

  • nie prowadzisz działalności gospodarczej
  • lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT

  Twoim właściwym identyfikatorem jest NIP, jeśli:

  • prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś podatnikiem VAT
  • lub jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne

  Z NIP skorzystasz np. gdy pracujesz na umowę o pracę i zatrudniasz nianię lub ogrodnika, za których opłacasz składki ZUS.

  Technicznie możliwe jest wygenerowanie dwóch odrębnych mikrorachunków (dla PESEL i dla NIP) dlatego upewnij się, który identyfikator jest dla ciebie właściwy. Pamiętaj, że w jednym czasie masz tylko jeden identyfikator podatkowy (analogicznie jak dziś).

  W kontaktach z urzędem skarbowym posługuj się tylko jednym identyfikatorem podatkowym i wpłacaj podatki na jeden mikrorachunek podatkowy, wygenerowany dla tego identyfikatora.

  Przed terminem płatności podatku upewnij się, że znasz numer swojego mikrorachunku podatkowego.

  Nie korzystaj z innych stron internetowych lub numerów rachunków wysyłanych e-mailem lub smsem, które mogą być próbą wyłudzenia. Wygenerowanie i prowadzenie mikrorachunku nie wiąże się z żadnymi kosztami.
 • Zawsze możesz go ponownie wygenerować. Generator działa 24/7, więc możesz uzyskać twój mikrorachunek podatkowy w dowolnym momencie, również korzystając np. z telefonu lub tabletu itp.

 • Na stronie podatki.gov.pl, po wygenerowaniu twojego mikrorachunku, możesz go wydrukować.

  Generator działa 24/7, więc możesz uzyskać twój mikrorachunek podatkowy w dowolnym momencie, również korzystając np. telefonu, tabletu itp.

 • Twój mikrorachunek podatkowy składa się z 26 znaków:

  LK10100071222YXXXXXXXXXXXX

  gdzie:

  • LK oznacza liczbę kontrolną,

  • wartość 10100071 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP,

  • wartość 222 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer uzupełniający w NBP,

  • Y=1, gdy użyłeś numeru PESEL,

  • Y=2, gdy użyłeś NIP,

  • po znaku Y jest twój PESEL lub NIP,

  • na kolejnych pozycjach są zera.

  Dodatkowo mikrorachunek podatkowy spełnia standard NRB, czyli standard stosowany w obrocie krajowym w zakresie sposobu numeracji rachunków bankowych.

 • Od 1 stycznia 2020 r. PIT, CIT i VAT (z wyłączeniem karty podatkowej, VAT-14, VAT w imporcie) zapłacisz wyłącznie na mikrorachunek podatkowy. Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT będą aktywne do 31 grudnia 2019 r., po tym terminie wpłat należy dokonywać na mikrorachunek podatkowy. Pozostałe podatki zapłacisz w dotychczasowy sposób.

 • Mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat PIT, CIT i VAT (z wyłączeniem karty podatkowej, VAT-14, VAT w imporcie). Zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na twój ROR.

 • Istnieje możliwość zapłaty podatku za podatnika, czyli na jego mikrorachunek podatkowy. Mogą to zrobić:

  • członkowie najbliższej rodziny: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha - bez ograniczeń kwotowych;

  • aktualny właściciel przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, w sytuacji, gdy podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową bądź zastawem skarbowym;

  • każda osoba trzecia, jeśli kwota podatku nie przekracza 1000 zł, a treść dowodu wpłaty nie budzi wątpliwości co do jej przeznaczenia.

  Podatek, którego wysokość przekracza 1000 zł, może zostać zapłacony jedynie przez podatnika lub członka jego najbliższej rodziny. W przeciwnym razie wpłata nie spowoduje wygaśnięcia zobowiązania podatkowego.
 • Nie. Zaliczki na podatek pracowników, tak jak obecnie, wpłacisz sumarycznie na twój mikrorachunek podatkowy.

 • Powinieneś używać mikrorachunku podatkowego, który zawiera NIP ze względu na to, że prowadzisz działalność gospodarczą. Jeśli jednak zdarzy się, że zrobisz wpłatę na mikrorachunek z PESEL, to zostanie ona zaksięgowana w sposób prawidłowy. Kluczowa w tym przypadku jest prawidłowa identyfikacja wpłacającego.

 • Generator sprawdza poprawność struktury identyfikatora podatkowego (algorytm cyfry kontrolnej). Jeśli w tym zakresie wystąpi błąd, to system o tym poinformuje.

 • Jeśli sam zorientujesz się, że popełniłeś błąd i chcesz go naprawić, zgłoś się osobiście do właściwego urzędu skarbowego z potwierdzeniem polecenia przelewu. Procedura wyjaśniania błędnej wpłaty będzie wyglądała analogicznie jak teraz.

 • Jeśli nie będzie innego podatnika o wskazanym identyfikatorze podatkowym, urząd skarbowy wezwie cię do wyjaśnienia wpłaty. Może się również zdarzyć, że wpłata zostanie automatycznie zaksięgowana na koncie innego podatnika (podany w mikrorachunku identyfikator będzie należał do innego podatnika). Ty natomiast dostaniesz upomnienie, że zalegasz z podatkiem. W takim przypadku przyjdź do urzędu skarbowego z potwierdzeniem zapłaty, a sprawa w szybki sposób zostanie wyjaśniona. Pracownik urzędu skarbowego będzie mieć podgląd do danych zawartych w poleceniu przelewu.

 • Dzięki mikrorachunkowi podatkowemu:

  • w wygodny i prosty sposób zapłacisz PIT, CIT i VAT na jeden, stały, indywidualny mikrorachunek podatkowy - nie będziesz już wybierać oddzielnych rachunków,

  • szybko sprawdzisz numer mikrorachunku podatkowego w każdym miejscu i czasie,

  • jeśli przeprowadzisz się lub zmienisz siedzibę firmy, dalej będziesz posługiwać się tym samym mikrorachunkiem podatkowym,

  • nie będziesz już szukać obowiązujących numerów rachunków urzędów skarbowych oraz ograniczysz liczbę omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto,

  • mikrorachunek podatkowy zapewni szybszą obsługę płatności PIT, CIT i VAT. Szybciej otrzymasz potrzebne ci zaświadczenia, np. o niezaleganiu w podatkach.

 • Od 1 stycznia 2020 r. każdy przelew, który dotyczy PIT, CIT i VAT (z wyłączeniem karty podatkowej, VAT-14, VAT w imporcie) zrobisz na mikrorachunek podatkowy, nawet należności dotyczące zobowiązań podatkowych z lat ubiegłych. W tytule przelewu zaznacz, że płatność dotyczy zobowiązania, które wynika z korekty deklaracji.

 • Podatki inne niż PIT, CIT i VAT czyli np. akcyza, PCC, wpłacisz tak jak dotychczas, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych, zgodnie z wykazem numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej (obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.). Znajdziesz tam szczegółowe objaśnienia, na który rachunek wpłacać poszczególne podatki. Na dotychczasowych zasadach wpłacisz także podatek, jeśli rozliczasz się na karcie podatkowej oraz VAT-14 i VAT w imporcie. Również wpłaty za mandaty karne uregulujesz tak jak dotychczas, tj. na rachunek wskazany na bloczku mandatowym.

 • Każdy podatnik w Polsce powinien posiadać identyfikator podatkowy – PESEL albo NIP. Jeśli jednak nadal czekasz na decyzję o jego przyznaniu, możesz wpłacić należność na mikrorachunek podatkowy twojego urzędu skarbowego zgodnie z wykazem numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej (obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.). Znajdziesz tam również szczegółowe objaśnienia, na który rachunek wpłacać poszczególne podatki.

  W takim przypadku podaj w przelewie numer dokumentu, np. paszportu, dowodu osobistego, aby urząd skarbowy mógł cię zidentyfikować i prawidłowo rozliczyć wpłatę.

 • Format wpłat podatkowych nie zmieni się. Od 1 stycznia 2020 r. będzie obowiązywać ten sam przelew Elixir.

 • Numer mikrorachunku podatkowego jest zgodny ze standardem IBAN, czyli Międzynarodowym Numerem Rachunku Bankowego. Ogólne zasady realizacji polecenia przelewu (płatności) z zagranicznych banków nie zmieniają się.

  W przypadku wpłat do urzędu skarbowego z zagranicznych banków, jeśli jest wymagane podanie kodu BIC, wpisz nr SWIFT: NBPLPLPW.

 • Każdy wspólnik wpłaca zaliczki na PIT z działalności gospodarczej (prowadzonej w ramach spółki jawnej) na swój mikrorachunek. Natomiast VAT (z wyłączeniem VAT-14, VAT w imporcie) oraz, wynikające z obowiązków płatnika, zaliczki od wynagrodzeń pracowników są wpłacane na mikrorachunek spółki jawnej.

 • Niepodatkowe należności budżetowe wpłacane na indywidualny rachunek podatkowy to odsetki za zwłokę powstałe od zaległości podatkowych z tytułu PIT, CIT i VAT (z wyłączeniem karty podatkowej, VAT-14, VAT w imporcie) oraz koszty upomnienia.

 • Jeśli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem, podatek możesz wpłacić na swój mikrorachunek albo na mikrorachunek małżonka. Zalecamy jednak aby podatek, który wynika ze wspólnego zeznania wpłacać na mikrorachunek osoby, która będzie wskazana jako pierwsza w tym zeznaniu.

 • Przelewy PIT, CIT i VAT zlecone 31 grudnia 2019 r. w takich godzinach, aby twój bank zrealizował jeszcze przelew tego dnia, powinieneś kierować na dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych. Od 1 stycznia 2020 r. podatki te (z wyłączeniem karty podatkowej, VAT-14, VAT w imporcie) wpłacisz na mikrorachunek podatkowy.

 • Twój numer mikrorachunku powinieneś sprawdzić w sytuacji, kiedy masz do zapłaty PIT, CIT lub VAT (z wyłączeniem karty podatkowej, VAT-14, VAT w imporcie). Jeśli nie wpłacasz tych podatków, nie musisz sprawdzać numeru mikrorachunku.

 • Tak. Dla e-PIT-ów, z których wynika kwota do zapłaty, przy płatności online z usługi Twój e-PIT będzie podany mikrorachunek podatnika.

 • Formularz przelewu podatkowego nie zmienił się. Jedyna zmiana polega na tym, że podatnik podaje numer swojego mikrorachunku podatkowego, zamiast rachunku urzędu skarbowego.

  W przypadku rozliczenia rocznego – jeśli podatnik wpisał swój mikrorachunek podatkowy, rodzaj formularza, okres i kwotę do zapłaty, to pole „tytuł” może być puste.

 • Zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej powoduje zmianę identyfikatora z NIP na PESEL. W takiej sytuacji sprawdź swój numer mikrorachunku podatkowego z PESEL i wpłacaj na niego podatki. Jeśli ponownie rozpoczniesz działalność, będziesz posługiwać się NIP i mikrorachunkiem z NIP.

 • Podatek od przychodów z najmu prywatnego, opodatkowanego ryczałtem ewidencjonowanym ze stawką 8,5 proc., wpłacaj na mikrorachunek podatkowy. W zleceniu przelewu wybierz formularz PPE, a w przypadku rozliczenia rocznego - PIT-28. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to nawet gdy najem nie jest związany z prowadzoną przez ciebie działalnością, podatek wpłacaj na mikrorachunek z NIP.

 • Należności z mandatów karnych (np. za przekroczenie prędkości) oraz z mandatów za wykroczenia skarbowe (uregulowane w kodeksie karnym skarbowym), wpłacaj na numer rachunku urzędu skarbowego podany na bloczku mandatowym. Jeżeli jednak zdarzy się, że wpłacisz należność na swój mikrorachunek podatkowy, to urząd skarbowy przeksięguje ją na właściwe konto. Czas obsługi takiej wpłaty może być jednak dłuższy.

 • Jednostki samorządu terytorialnego (jst) mają dwa NIP-y:

  • jeden do rozliczeń VAT, wspólny dla całej jednostki,
  • drugi do rozliczeń PIT, ewentualnie CIT przy zakładach budżetowych.

  W przypadku jst mikrorachunki będą dwa, ponieważ gmina i urząd gminy są traktowane jako dwa podmioty. Gmina używa mikrorachunku z NIP do wpłat VAT. Urząd gminy - mikrorachunku z NIP do wpłat PIT/CIT.