Pytania i odpowiedzi oraz kontakt


Nie możesz znaleźć odpowiedzi na Twoje pytanie?
Najczęściej zadawane pytania

Pytania i odpowiedzi

1. W jakim formacie pliku wysłać dokument MDR?

System MDR przyjmuje wyłącznie pliki w formacie XML, tzn. podpis ma stanowić integralną część podpisywanego pliku. System MDR nie przyjmuje plików podpisanych podpisem zewnętrznym, czyli w odrębnym pliku. Nie należy w podpisie używać funkcji skrótu SHA-1, która od dnia 1 lipca 2018 r. nie zapewnia integralności danych.

2. Czy System MDR przyjmuje pliki w formacie XAdES?

System MDR przyjmuje wyłącznie pliki w formacie XML, tzn. podpis ma stanowić integralną część podpisywanego pliku. W przypadku problemów z obsługa programu do podpisywania należy skontaktować się z jego dostawcą.

3. Czy dokumenty MDR-1, MDR-2, MDR-4 może podpisać osoba umocowana na podstawie UPL-1 „Pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektroniczne”?

Do informacji/zawiadomień o schematach podatkowych mają zastosowanie tylko przepisy o pełnomocnictwie zawarte w rozdziale 3a działu IV Ordynacji podatkowej, a przepisy rozdziału 9a działu III tej ustawy nie mają zastosowania. Rozwiązanie to wyklucza stosowanie do informacji/zawiadomień o schematach podatkowych przepisów o pełnomocnictwie do podpisywania deklaracji. Należy zatem przesłać jeden plik podpisany przez wszystkich zobowiązanych lub uprawnionych do podpisania.

4. W jaki sposób złożyć pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo może być złożone w formie pisemnej (osobiście lub drogą pocztową) lub w postaci dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Finansów (/bx1qpt265q/skrytka).

5. Co mam zrobić gdy przy próbie wysyłania pliku pojawił się błąd: „Błędny format pliku XML zgłoszenia. Brak nagłówka lub kodu systemowego w nagłówku pliku XML. Kod błędu: 2007”?

Korzystając z Systemu MDR należy używać rekomendowanych przeglądarek internetowych zgodnie z podręcznikiem użytkownika.

Pliki do pobrania

Kontakt

Nie możesz znaleźć odpowiedzi na Twoje pytanie?

W sprawach dotyczących składania dokumentów MDR do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej - napisz na adres: mdr.pomoc@mf.gov.pl

MDR

Raportowanie schematów podatkowych: informacje ogólne, schemy dokumentów, narzędzia, pytania i odpowiedzi