Wersja robocza struktury logicznej ewidencji wewnętrznej prowadzonej przez członka grupy VAT – JPK_GV(1)


Informujemy o publikacji roboczej struktury logicznej JPK_GV(1)

  • Od 1 lipca 2023 roku zacznie obowiązywać nowa struktura logiczna JPK_GV(1)
  • Publikujemy roboczą wersję struktury logicznej JPK_GV(1), aby umożliwić dostosowanie systemów informatycznych do wprowadzanych zmian.

Struktura logiczna JPK_GV(1) została opracowana na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT (szczegóły na stronie RCL).

Robocza wersja struktury została poddana konsultacjom podatkowym. Udostępniamy ją na stronie podatki.gov.pl.